Õppetöö

Praktika


Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Praktikakorraldus peab tagama kõigile õpilastele võimalused õppekavajärgse eesmärgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika läbimiseks asutuses või ettevõttes ning praktika käigus saavutatud õpiväljundite hindamise vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele.

Kutseõppeasutuse praktikakorraldust kirjeldatakse kooli õppekorralduseeskirjas, kus sätestatakse praktika korraldamise põhimõtted, praktika korraldamisega seotud osapoolte ülesanded.

Allikas: Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord (Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord–Riigi Teataja)


Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Praktikakorraldus peab tagama kõigile õpilastele võimalused õppekavajärgse eesmärgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika läbimiseks asutuses või ettevõttes ning praktika käigus saavutatud õpiväljundite hindamise vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele.


Kutseõppeasutuse praktikakorraldust kirjeldatakse kooli õppekorralduseeskirjas, kus sätestatakse praktika korraldamise põhimõtted, praktika korraldamisega seotud osapoolte ülesanded.

Allikas: Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord (Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord?Riigi Teataja)

Praktikabaasid

Tunnustatud ettevõtted

Toiduainete töötlemise õppekavarühm (pagar-kondiitrid)

 • Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu „Art Kondiiter“
 • Päts OÜ
 • Joosand OÜ  
 • Pihlaka AS
 • VID TÜ „Kodused pirukad ja toidud“
 • Saiaäri OÜ

Majutamise ja toitlustamise, reisimise turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühmad (kokad, toitlustusteenindajad, maaturism ja turismikorraldus)

 • Aqva Hotels OÜ restoran „Parqali resto & grill“
 • OÜ S.K. Rakvere Hooldekodu
 • Vihula Manor Hospitality OÜ
 • Mäo Grill OÜ „Sämmi Grill“ 
 • AS Rakvere Haigla
 • SA Virumaa Muuseumid „Palmse mõis“
 • SA Virumaa Muuseumid „Rakvere Linnus“
 • SA Virumaa Muuseumid „Schenkenbergi Kõrts“
 • Virumaa Kinnisvaraarenduse OÜ „Katariina Kelder ja Külalistemaja“
 • Ersikada Invest OÜ „Bamboo Garden“
 • Ankrupoi OÜ „Lainela Puhkeküla“
 • AT Food OÜ restoran „Kaspervik“
 • Berliini Trahter OÜ
 • Villa Theresa OÜ
 • OÜ Wesmo hotell „Wesenbergh“
 • AS Sokotel „hotell Viru“
 • AS Tallink Grupp
 • OÜ Fortuna Travel restoran „The Able Butcher“

Koduteeninduse õppekavarühm (puhastusteenindajad): 

 • Rakvere Spordikeskus 
 • EEKB Koguduste Liidu Rakvere Karmeli Kogudus 
 • Väike-Maarja Hooldekodu 
 • Viru-Nigula valla majanduskeskus 
 • Vihula Manor Hospitality OÜ