Õppimisvõimalused

Üldharidus


Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!

Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (8.-9. klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030

Klassijuhataja:
Meeli Veia, +372 5665 2150, meeli.veia@rak.ee
Üldharidusõpingute õppejuht:
Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.ee


Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!

Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (8.-9. klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030


Klassijuhataja:
Meeli Veia, +372 5665 2150, meeli.veia@rak.ee
Üldharidusõpingute õppejuht:
Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.ee

Gümnaasium (10.-12.klass)

Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid alates 17. eluaastast, kes soovivad alustada gümnaasiumiõpinguid või kellel on varasemalt gümnaasiumiharidus katkenud.

Arvestame kõiki varasemaid õpinguid!

Õppetöö toimub Rakvere Ametikooli mittestatsionaarse üldharidusõppe õppekava alusel.

 Võimalik on valida endale paindlik ning sobiv õppevorm :

  • Kahel koolipäeval nädalas esmaspäeval ja teisipäeval

või

  • E-õpe – esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti Teamsis (vaata lähemalt e-õppijale)

Gümnaasiumilõpetaja sooritab riigieksami eesti keele, matemaatika ja võõrkeeles, omal valikul koolieksami. Lisaks on lõpetamise tingimuseks õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

  • Haridust tõendava dokumendi koopia
  • Õpilasraamatu väljavõte
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Nimemuutmise korral nimemuutmist tõendava dokumendi koopia
  • Alaealise puhul vajalikud ka lapsevanema (hooldaja) andmed – nimi, telefon, e-post.

Õppetöö on TASUTA!

 

Vastuvõtt avatakse SAISis. Peamine vastuvõtu periood märts-august.

Vastuvõtuvestlused toimuvad 27.-28.06.2023

Õpilaste vastuvõtu kord
Info telefonil +372 329 5030 või vastuvott@rak.ee