Õppetöö

PraktikaPraktika on omandatud oskuste kasutamine töökeskkonnas. Praktika moodustab kutseõppe mahust 25%-75%. Rakvere Ametikooli koostööpartneriteks on üle 120 ettevõtte.

Praktika eesmärk, õpiväljundid, hindamiskriteeriumid, maht ja muud tingimused on määratud kooli õppekavade mooduli rakenduskavades. Praktika korraldust reguleerib praktika läbiviimise tingimused ja kord. Praktika aeg ja kestvus on ära määratud õppetöögraafikus.

Praktika Euroopas toimub peamiselt erinevate EL rahastatavate programmide raames ja seda nimetatakse õpirändeks.

Alates 2014. aastast rahastab õpirännet Erasmus+ programm. Meie koolist käisid esimesed õpilased Euroopas praktikal 2002. aastal ning alates 2005. aastast on õpiränne olnud järjepidev. Välisriigis praktika korraldamiseks teeb kool tihedat koostööd koolidega teistes Euroopa riikides. 2016. aasta alguseks on välisriigis praktika sooritanud 345 õpilast, kes on praktikal käinud Soomes, Rootsis, Taanis, Leedus, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Tšehhis ja Sloveenias. Rohkem infot käimasolevate õpirändeprojektide, praktika sihtriikide ja partnerite kohta vaata kodulehelt projektide sektsioonist. Õpirändes osalemiseks peab õpilane kandideerima väljakuulutatud konkursil. Jälgi sellekohast infot kooli kodulehel ja Facebookis.

Rohkem infot kandideerimise kohta leiad siit.

Praktika on omandatud oskuste kasutamine töökeskkonnas. Praktika moodustab kutseõppe mahust 25%-75%. Rakvere Ametikooli koostööpartneriteks on üle 120 ettevõtte.

Praktika eesmärk, õpiväljundid, hindamiskriteeriumid, maht ja muud tingimused on määratud kooli õppekavade mooduli rakenduskavades. Praktika korraldust reguleerib praktika läbiviimise tingimused ja kord. Praktika aeg ja kestvus on ära määratud õppetöögraafikus.

Praktika Euroopas toimub peamiselt erinevate EL rahastatavate programmide raames ja seda nimetatakse õpirändeks.

Alates 2014. aastast rahastab õpirännet Erasmus+ programm. Meie koolist käisid esimesed õpilased Euroopas praktikal 2002. aastal ning alates 2005. aastast on õpiränne olnud järjepidev. Välisriigis praktika korraldamiseks teeb kool tihedat koostööd koolidega teistes Euroopa riikides. 2016. aasta alguseks on välisriigis praktika sooritanud 345 õpilast, kes on praktikal käinud Soomes, Rootsis, Taanis, Leedus, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Tšehhis ja Sloveenias. Rohkem infot käimasolevate õpirändeprojektide, praktika sihtriikide ja partnerite kohta vaata kodulehelt projektide sektsioonist. Õpirändes osalemiseks peab õpilane kandideerima väljakuulutatud konkursil. Jälgi sellekohast infot kooli kodulehel ja Facebookis.

Rohkem infot kandideerimise kohta leiad siit.