Õppimisvõimalused

Üldharidus


Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!

Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (8.-9. klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030

Klassijuhataja:
Meeli Veia, +372 5665 2150, meeli.veia@rak.ee
Üldharidusõpingute õppejuht:
Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.ee

Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!

Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (8.-9. klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030

Klassijuhataja:
Meeli Veia, +372 5665 2150, meeli.veia@rak.ee
Üldharidusõpingute õppejuht:
Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.ee

Põhikool (8.-9. klass)

Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid alates 17. eluaastast, kellel on põhiharidus jäänud lõpetamata.

Erandkorras võetakse vastu ka koolikohustuslikus eas noori, kellele on määratud koolivälise nõustamismeeskonna otsusel mittestatsionaarne õpe ning kelle ümarlauda on kaasatud Rakvere Ametikooli esindaja.

Õppetöö toimub Rakvere Ametikooli mittestatsionaarse üldharidusõppe õppekava alusel.

Õpe toimub kahel koolipäeval nädalas kolmapäeval ja neljapäeval.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 3 eksamit – eesti keel, matemaatika ja valikeksam. Lisaks on lõpetamise tingimuseks loovtöö või õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

  • Haridust tõendava dokumendi koopia
  • Õpilasraamatu väljavõte
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Nimemuutmise korral nimemuutmist tõendava dokumendi koopia
  • Alaealise puhul vajalikud ka lapsevanema (hooljada) andmed – nimi, telefon, e-post.

Õppetöö on TASUTA!

 

Vastuvõtt avatakse SAISis. Peamine vastuvõtu periood märts-august.

Vastuvõtuvestlus 27.06.2023

Õpilaste vastuvõtu kord
Info telefonil +372 329 5030 või vastuvott@rak.ee