Üldinfo

Ametikooli tutvustus

Rakvere Ametikool on suurim kutseõppeasutus Lääne-Virumaal. Koolis õpib ligikaudu 1200 õpilast, neist 2020/21 õa. alguse seisuga üle 750 kutseõppes, üle 160 üldharidusõppes ning üle 300 töökohapõhises õppes.

 


Õpetame:

 • põhikooli lõpetanuid;
 • gümnaasiumi lõpetanuid;
 • gümnaasiumi õpilasi;
 • erinevas vanuses täiskasvanuid;
 • põhihariduseta noori inimesi.
 • neid, kes soovivad omandada katkenud põhi- või gümnaasiumihariduse (alates sept 2020)

Teeme koostööd:

 • kutse- ja üldhariduskoolidega Eestis;
 • kõrgkoolidega;
 • koolidega välismaal;
 • ettevõtetega Eestis ja välismaal.

Visioon
Rakvere Ametikool on rahvusvahelisel tasemel oma ala meistreid koolitav väge täis ja tulevikku vaatav Virumaa hariduskeskus.

Missioon
Rakvere Ametikooli missiooniks on pakkuda innovatiivseid võimalusi õppija isiklikuks arenguks ning toimetulekuks tööelus ajakohase õpikeskkonna ning sõbraliku, motiveeritud ja kvalifitseeritud personali kaudu.

Põhiväärtused
Meisterlikkus - töötajate erialane ja pedagoogiline kompetentsus, nende vastutustundlik suhtumine töösse.
Kogemus - arvestamine ja õppimine iseenda ja teiste kogemustest.
Uuendusmeelsus - avatus uutele ideedele ja tegevustele.
Hoolivus - heatahtlik, aus ja abivalmis suhtumine õppijatesse, kolleegidesse, klientidesse, säästev suhtumine keskkonda, vastutus tulemuste eest.
Koostöövalmidus - avatus ja võrgustiku töö eesmärkide saavutamiseks.
Paindlikkus - kiire reageerimine erinevatele vajadustele, loov lähenemine väljakutsetele, kasutades olemasolevaid võimalusi.

Kooli tunnuslause
Meistrid on mängus!

Õpetame:

 • põhikooli lõpetanuid;
 • gümnaasiumi lõpetanuid;
 • gümnaasiumi õpilasi;
 • erinevas vanuses täiskasvanuid;
 • põhihariduseta noori inimesi.
 • neid, kes soovivad omandada katkenud põhi- või gümnaasiumihariduse (alates sept 2020)

Teeme koostööd:

 • kutse- ja üldhariduskoolidega Eestis;
 • kõrgkoolidega;
 • koolidega välismaal;
 • ettevõtetega Eestis ja välismaal.

Visioon
Rakvere Ametikool on rahvusvahelisel tasemel oma ala meistreid koolitav väge täis ja tulevikku vaatav Virumaa hariduskeskus.

Missioon
Rakvere Ametikooli missiooniks on pakkuda innovatiivseid võimalusi õppija isiklikuks arenguks ning toimetulekuks tööelus ajakohase õpikeskkonna ning sõbraliku, motiveeritud ja kvalifitseeritud personali kaudu.

Põhiväärtused
Meisterlikkus - töötajate erialane ja pedagoogiline kompetentsus, nende vastutustundlik suhtumine töösse.
Kogemus - arvestamine ja õppimine iseenda ja teiste kogemustest.
Uuendusmeelsus - avatus uutele ideedele ja tegevustele.
Hoolivus - heatahtlik, aus ja abivalmis suhtumine õppijatesse, kolleegidesse, klientidesse, säästev suhtumine keskkonda, vastutus tulemuste eest.
Koostöövalmidus - avatus ja võrgustiku töö eesmärkide saavutamiseks.
Paindlikkus - kiire reageerimine erinevatele vajadustele, loov lähenemine väljakutsetele, kasutades olemasolevaid võimalusi.

Kooli tunnuslause
Meistrid on mängus!