Koolitused


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid – kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.

Lisainfo: Koolitusjuht Ülle Tooming, ylle.tooming@rak.ee, +372 5621 1944


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid ? kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.

Lisainfo: Koolitusjuht Ülle Tooming, ylle.tooming@rak.ee, +372 5621 1944

Tasulised koolitused

Koolitusi on võimalik tervikuna või moodulitena tellida ettevõtetesse. Koostame Teie ettevõtte vajadustele sobiva õppekava. Võtke julgesti ühendust!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituste toimumisajad sõltuvad gruppide täitumisest, võimalusel korraldame individuaalõpet. Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8. Piisava arvu avalduste laekumisel võtame iga koolituse soovijaga ühendust ning teatame koolituse toimumise ajakava, koha ning väljastame koolituse arve.

Vajutades koolituse nimetusele, avaneb õppekava. Õppekava näitab, millised teadmised, oskused või hoiakud õppija omandab ning missugune on õpetaja(te) kvalifikatsioon.

 või saada e-kiri aadressile koolitus@rak.ee

Kursuse nimetus Maht akad. tundides Hind osaleja kohta (€)
Laste kokakool 10.-14.08.2020 30 105
Hoonete fassaadide soojustamine 80 2200

Keevitaja algkursus (individuaalõpe inglise keeles)    20.01-24.04.2020

200 2500
Keevitaja täiendkoolitus  100 1700
Pagar-kondiitri algõpe 240 2500
Suhtlemis ja meeskonnatöö oskuste arendamine 40 1600
Turismi -ja toitlustusettevõtte käivitamine ja arendamine 70 1900
Abikoka koolitus 240 2500
CAD programmiga joonestamine 50 1700
Efektiivsed koristusmeetodid 40 1700
Keevitaja algkursus  10.02-23.03.2020 200 2500
TIG keevitaja kompetentside omandamine 

13.02-04.03.2020

80 1800
Puitkonstruktsioonide ehitus 80 2200

Plaatija kutseeksamiks ettevalmistamine  9.12.2019 - 17.04.2020

445 2500
Siseviimistleja koolitus 18.02-16.04 2020 160 2500
Lihtsamad keevitustööd 06.04-23.04 2020 52 350
Viimistleja-maalri koolitus 80 1600
Puhastusteenindaja põhitõed ja hoolduskoristus 80

575

Eraisikud saavad meie kooli kursuste eest tasutud summat näidata oma tuludeklaratsioonis koolituskuluna. Loe täpsemalt siit.

 

 või saada e-kiri aadressile koolitus@rak.ee

Info (+372) 329 5035, maimu.poldma@rak.ee