Õppetöö

Õppetöö


Koolielu korraldamise aluseks on õppekorralduseeskiri ja õpilaste sisekorraeeskiri.

Õppetöö põhineb õppekaval. Seal on kirjas põhiõpingute, üldõpingute ja valikõpingute moodulid koos mahu ja sisu tutvustusega ning nõuded õpingute alustamiseks ja kooli lõpetamiseks.

Hindamine toimub hindamise korra (lisa 5, lk 40) järgi. Õppekasvatustöö küsimusi lahendab koolis õppekomisjon.

Õppetöögraafikus on kirjas õppeaasta jaotus. Alates septembrist 2017 koosneb õppeaasta kahest ajalisest moodulist, kusjuures ühe mooduli pikkus on 20 nädalat. Koolivaheaegasid on kaks – talvine ja suvine. Õppeaasta 2021/22 jaotuse leiad siit.

Veoautojuhtide tunniplaan sügis 2021 (VJ-21s)

Rakvere Ametikooli mittestatsionaarse õppe õppekava


Tundide ajad

1-2. tund              08.15– 9.45

3-4. tund              10.00– 11.30

5-6. tund              11.45 - 13.45

Söögivahetund alates kell 12.00 vastavalt graafikule

7-8. tund              13.55 – 15.25

9-10. tund            15.35- 17.05

11-12. tund           17.15 - 18.40

Lõunasöögi ajad

Rakveres

Kell 12:00-12:30 A122; A230; A229; A228; A227; A220; A217

Kell 12:15-12:45 A212; A210; A202; A203; A204; A206; A207; A208

Kell 12:30-13:00 A303; A304; A305; A310; A311; A312; A314; A316; A317; A318; A326; A330

Kell 12:45-13:15 B-korpuse klassid ja teise vahetuse praktikandid

Kell 13:00-13:30 kehaline kasvatus ja esimese vahetuse praktikandid

Väike-Maarja õppekoht

Kell 11.40-12.00 Väike-Maarja Gümnaasiumi sööklas

 

Koolis töötab kooliõde, kes võtab õpilasi vastu ruumis A140 E ja K 9.00-13.00, T ja N 9.00-14.00

Perearsti nõuandetelefon 1220
Anette Valmsen, kooliode@rak.ee, tel +372 668 2255
Tamara Hromenkova, kooliode@rak.ee, tel +372 668 2255

Koolielu korraldamise aluseks on õppekorralduseeskiri ja õpilaste sisekorraeeskiri.

Õppetöö põhineb õppekaval. Seal on kirjas põhiõpingute, üldõpingute ja valikõpingute moodulid koos mahu ja sisu tutvustusega ning nõuded õpingute alustamiseks ja kooli lõpetamiseks.

Hindamine toimub hindamise korra (lisa 5, lk 40) järgi. Õppekasvatustöö küsimusi lahendab koolis õppekomisjon.

Õppetöögraafikus on kirjas õppeaasta jaotus. Alates septembrist 2017 koosneb õppeaasta kahest ajalisest moodulist, kusjuures ühe mooduli pikkus on 20 nädalat. Koolivaheaegasid on kaks – talvine ja suvine. Õppeaasta 2021/22 jaotuse leiad siit.

Veoautojuhtide tunniplaan sügis 2021 (VJ-21s)

Rakvere Ametikooli mittestatsionaarse õppe õppekava


Tundide ajad

1-2. tund              08.15– 9.45

3-4. tund              10.00– 11.30

5-6. tund              11.45 - 13.45

Söögivahetund alates kell 12.00 vastavalt graafikule

7-8. tund              13.55 – 15.25

9-10. tund            15.35- 17.05

11-12. tund           17.15 - 18.40

Lõunasöögi ajad

Rakveres

Kell 12:00-12:30 A122; A230; A229; A228; A227; A220; A217

Kell 12:15-12:45 A212; A210; A202; A203; A204; A206; A207; A208

Kell 12:30-13:00 A303; A304; A305; A310; A311; A312; A314; A316; A317; A318; A326; A330

Kell 12:45-13:15 B-korpuse klassid ja teise vahetuse praktikandid

Kell 13:00-13:30 kehaline kasvatus ja esimese vahetuse praktikandid

Väike-Maarja õppekoht

Kell 11.40-12.00 Väike-Maarja Gümnaasiumi sööklas

 

Koolis töötab kooliõde, kes võtab õpilasi vastu ruumis A140 E ja K 9.00-13.00, T ja N 9.00-14.00

Perearsti nõuandetelefon 1220
Anette Valmsen, kooliode@rak.ee, tel +372 668 2255
Tamara Hromenkova, kooliode@rak.ee, tel +372 668 2255