Üldinfo

Tööpakkumised


 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda tegusat kokka

 

Eeldame, et Sul on  eelnev töökogemus toitlustamise valdkonnas ja oled oma erialal meisterlik. Sulle on omistatud erialane haridus ja kutse, vähemalt  Kokk tase 4. Sind iseloomustab uuendusmeelsus ja loovus, hea koostöö- ja kohanemisvõime.

 

Pakume Sulle kaasaegset töökeskkonda, meeldivat kollektiivi, erialast täienduskoolitust.

 

Sinu töö eesmärk on kvaliteetse toidu igapäevane valmistamine, vajadusel erinevate toitlustamiste korraldamise abistamine, õpilaste juhendamine praktikal.

 

Lisainfo: töö on ajutine

 

 

Tööle asumise aeg:  hiljemalt 01.03.2021

Tööaeg:  täistööaeg

Asukoht:   Rakvere

Kontaktisik:  Terje Tiimus

Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  5691 3395

Avaldus ja CV saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 31.01.2021

 

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda inglise keele õpetajat

Eeldame, et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või eelnev töökogemus koolis õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine.

Tööle asumise aeg:  01.02.2021

Tööaeg:  osaline tööaeg

Asukoht:   Rakvere

Kontaktisik:  Raili Sirgmets

Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  56461112

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee.

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda HEV õppe koordinaatorit

Eeldame, et Sul on  pedagoogiline kõrgharidus (soovitavalt eripedagoogi kvalifikatsioon või kutse), oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle paindlikku tööaega, stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õpetajate  juhendamine ja toetamine haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, vanemate nõustamine, dokumentide esitamine koolivälisele komisjonile tõhustatud ja eritoe määramiseks ning rakendamiseks, õpilaste arengukaartide täitmine, IÕK koostamine ja rakendamine, eriklassitundide läbiviimine ja koostöö õpetajatega.

 

Lisainfo: ametikoht on mittestatsionaarses üldharidusõppes; võimalus teha tööd võlaõigusliku lepinguga.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööaeg:  täistööaeg

Asukoht:   Rakvere

Kontaktisik:  Raili Sirgmets

Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  56461112

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 07.02.2021.

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda tegusat kokka

 

Eeldame, et Sul on  eelnev töökogemus toitlustamise valdkonnas ja oled oma erialal meisterlik. Sulle on omistatud erialane haridus ja kutse, vähemalt  Kokk tase 4. Sind iseloomustab uuendusmeelsus ja loovus, hea koostöö- ja kohanemisvõime.

 

Pakume Sulle kaasaegset töökeskkonda, meeldivat kollektiivi, erialast täienduskoolitust.

 

Sinu töö eesmärk on kvaliteetse toidu igapäevane valmistamine, vajadusel erinevate toitlustamiste korraldamise abistamine, õpilaste juhendamine praktikal.

 

Lisainfo: töö on ajutine

 

 

Tööle asumise aeg:  hiljemalt 01.03.2021

Tööaeg:  täistööaeg

Asukoht:   Rakvere

Kontaktisik:  Terje Tiimus

Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  5691 3395

Avaldus ja CV saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 31.01.2021

 

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda inglise keele õpetajat

Eeldame, et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või eelnev töökogemus koolis õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine.

Tööle asumise aeg:  01.02.2021

Tööaeg:  osaline tööaeg

Asukoht:   Rakvere

Kontaktisik:  Raili Sirgmets

Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  56461112

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee.

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda HEV õppe koordinaatorit

Eeldame, et Sul on  pedagoogiline kõrgharidus (soovitavalt eripedagoogi kvalifikatsioon või kutse), oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle paindlikku tööaega, stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õpetajate  juhendamine ja toetamine haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, vanemate nõustamine, dokumentide esitamine koolivälisele komisjonile tõhustatud ja eritoe määramiseks ning rakendamiseks, õpilaste arengukaartide täitmine, IÕK koostamine ja rakendamine, eriklassitundide läbiviimine ja koostöö õpetajatega.

 

Lisainfo: ametikoht on mittestatsionaarses üldharidusõppes; võimalus teha tööd võlaõigusliku lepinguga.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööaeg:  täistööaeg

Asukoht:   Rakvere

Kontaktisik:  Raili Sirgmets

Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  56461112

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 07.02.2021.