Üldinfo

Tööpakkumised


Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda grupijuhendajat

Eeldame, et Sul on kõrgharidus pedagoogika või sotsiaaltöö valdkonnas ja/või töökogemus antud valdkondades, lahenduskeskne mõtlemine, meeskonnatöö, individuaalse nõustamise ja grupitöö korraldamise oskus, teadmised kutseõppeasutuse tegevusest ja seda reguleerivatest õigusaktidest, hea arvutikasutamise oskus, väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, ühe võõrkeele (inglise ja/või vene) oskus B2 tasemel, hea suhtlemisoskus.

Pakume Sulle ajakohast töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, puhkust 56 päeva.

Sinu töö eesmärk on toetada ja nõustada õpilast, sh jälgida õpilaste õpitulemusi ja osalemist õppetöös, jälgida kooli kodukorra täitmist, nõustada õpilast, lapsevanemat ja personali, toetada õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilast, lahendada koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleeme, koostöö kohalike omavalitsuste, lastekaitse, sotsiaalhoolekande, korrakaitse ning koolivälise nõustamismeeskonna spetsialistidega

Tööle asumise aeg: 01.12.2021

Tööaeg: täistööaeg

Asukoht: Rakvere

Kontaktisik: Raili Sirgmets

Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil 5646 1112 Avaldus ja CV saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 14.11.2021

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda grupijuhendajat

Eeldame, et Sul on kõrgharidus pedagoogika või sotsiaaltöö valdkonnas ja/või töökogemus antud valdkondades, lahenduskeskne mõtlemine, meeskonnatöö, individuaalse nõustamise ja grupitöö korraldamise oskus, teadmised kutseõppeasutuse tegevusest ja seda reguleerivatest õigusaktidest, hea arvutikasutamise oskus, väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, ühe võõrkeele (inglise ja/või vene) oskus B2 tasemel, hea suhtlemisoskus.

Pakume Sulle ajakohast töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, puhkust 56 päeva.

Sinu töö eesmärk on toetada ja nõustada õpilast, sh jälgida õpilaste õpitulemusi ja osalemist õppetöös, jälgida kooli kodukorra täitmist, nõustada õpilast, lapsevanemat ja personali, toetada õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilast, lahendada koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleeme, koostöö kohalike omavalitsuste, lastekaitse, sotsiaalhoolekande, korrakaitse ning koolivälise nõustamismeeskonna spetsialistidega

Tööle asumise aeg: 01.12.2021

Tööaeg: täistööaeg

Asukoht: Rakvere

Kontaktisik: Raili Sirgmets

Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil 5646 1112 Avaldus ja CV saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 14.11.2021