Üldinfo

Tööpakkumised

Täitmata ametikohad


 

Rakvere Ametikool ootab oma kollektiivi säravat õppedirektorit

Eeldame, et Sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, eesti keele oskus C1 tasemel, oskus ennast juhtida, väga hea arvuti kasutamise oskus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Kasuks tuleb kogemus kutseõppeasutuse õppeprotsessi planeerimisel, juhtimisel ja korraldamisel.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, ajakohast töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust, 3 tasustatud tervisepäeva aastas, tasuta sportimisvõimalusi, mentori tuge esimeseks õppeaastaks, ühisüritusi, tervise edendamise kulude hüvitamist.

Sinu töö eesmärk on kutseõppe õppeprotsessi planeerimine, juhtimine ja korraldamine vastavalt kooli arengukavale ja kehtivale seadusandlusele.

Tööle asumise aeg: 14.08.2023
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Kuno Rooba
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil 5649 5436

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 11.06.2023

 

Rakvere Ametikool otsib oma meeskonda matemaatikaõpetajat

Eeldame, et Sul on õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ja eelnev töökogemus koolis õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, argumenteerimisoskus, eesti keele oskus C1 tasemel, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle brutotöötasu alates 1749 € kuus, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust, 3 tasustatud tervisepäeva aastas, tasuta sportimisvõimalusi, mentori tuge esimeseks õppeaastaks, ühisüritusi, tervise edendamise kulude hüvitamist. Vajadusel õppetöö ajaks elamiskoht õpilaskodus.

Sinu töö eesmärk on matemaatika õpetamine kutseõppes, õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine. Osalemine kooli arendustegevuses. Oluline on valmisolek e-õppe kursuste loomiseks ja õppe läbiviimiseks kaugõppevormis.

Lisainfo: võimalus jätkata või alustada õpetaja kvalifikatsiooni omandamist.

Tööle asumise aeg: 21.08.2023
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  5646 1112

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 04.06.2023

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda säravat toitlustusteeninduse kutseõpetajat

Eeldame, et Sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ja/või praktiline töökogemus restoraniteeninduses, eesti keele oskus C1 tasemel, oskus ennast ja teisi juhtida, kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel. Kindlasti hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus ning täpsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle brutotöötasu alates 1749 € kuus, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda – Rakvere Ametikooli õpperestoranis „Piiri Peal“, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust, 3 tasustatud tervisepäeva aastas, tasuta sportimisvõimalusi, mentori tuge esimeseks õppeaastaks, ühisüritusi, tervise edendamise kulude hüvitamist. Vajadusel õppetöö ajaks elamiskoht õpilaskodus.

Sinu töö eesmärk on õppeprotsessi planeerimine, juhtimine ja korraldamine, õpilaste juhendamine, õpilaste arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine, õppekvaliteedi tagamine.

Tööle asumise aeg:  21.08.2023
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Andrea Bild
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  521 5225

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 04.06.2023

 

Rakvere Ametikool otsib oma meeskonda säravat liikumisõpetajat

Rakvere Ametikoolis ootavad Sind:

 • liikumist ja tervislikke eluviise väärtustav meeskond
 • mentori tugi sisseelamise toetamisel
 • enesetäiendamise võimalused
 • tasuta sportimisvõimalused
 • tervise edendamise kulude hüvitamine
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas
 • vajadusel õppetöö ajaks elamiskoht õpilaskodus

Meile sobival kandidaadil on:

 • kvalifikatsioon omandatud või omandamisel
 • oskus ennast juhtida ja meeskondi endaga kaasa tegutsema innustada
 • teadmised tänapäevasest liikumisõpetusest
 • korrektsus tööülesannete täitmisel
 • hea suhtlemisoskus eesti keele C1 tasemel;
 • sinu tehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus toetab liikumisõpetuse õpetamist

Sinu väärtus on suurem:

 • sul on veel oskusi, mida oled valmis teistele õpetama
 • oled läbinud ajateenistuse
 • omad D- kategoori juhiluba
Tööle asumise aeg: 01.09.2023
Tööaeg:  osaline tööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  5646 1112

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 04.06.2023

 

Rakvere Ametikool ootab oma kollektiivi säravat õppedirektorit

Eeldame, et Sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, eesti keele oskus C1 tasemel, oskus ennast juhtida, väga hea arvuti kasutamise oskus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Kasuks tuleb kogemus kutseõppeasutuse õppeprotsessi planeerimisel, juhtimisel ja korraldamisel.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, ajakohast töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust, 3 tasustatud tervisepäeva aastas, tasuta sportimisvõimalusi, mentori tuge esimeseks õppeaastaks, ühisüritusi, tervise edendamise kulude hüvitamist.

Sinu töö eesmärk on kutseõppe õppeprotsessi planeerimine, juhtimine ja korraldamine vastavalt kooli arengukavale ja kehtivale seadusandlusele.

Tööle asumise aeg: 14.08.2023
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Kuno Rooba
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil 5649 5436

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 11.06.2023

 

Rakvere Ametikool otsib oma meeskonda matemaatikaõpetajat

Eeldame, et Sul on õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ja eelnev töökogemus koolis õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, argumenteerimisoskus, eesti keele oskus C1 tasemel, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle brutotöötasu alates 1749 € kuus, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust, 3 tasustatud tervisepäeva aastas, tasuta sportimisvõimalusi, mentori tuge esimeseks õppeaastaks, ühisüritusi, tervise edendamise kulude hüvitamist. Vajadusel õppetöö ajaks elamiskoht õpilaskodus.

Sinu töö eesmärk on matemaatika õpetamine kutseõppes, õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine. Osalemine kooli arendustegevuses. Oluline on valmisolek e-õppe kursuste loomiseks ja õppe läbiviimiseks kaugõppevormis.

Lisainfo: võimalus jätkata või alustada õpetaja kvalifikatsiooni omandamist.

Tööle asumise aeg: 21.08.2023
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  5646 1112

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 04.06.2023

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda säravat toitlustusteeninduse kutseõpetajat

Eeldame, et Sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ja/või praktiline töökogemus restoraniteeninduses, eesti keele oskus C1 tasemel, oskus ennast ja teisi juhtida, kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel. Kindlasti hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus ning täpsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle brutotöötasu alates 1749 € kuus, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda – Rakvere Ametikooli õpperestoranis „Piiri Peal“, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust, 3 tasustatud tervisepäeva aastas, tasuta sportimisvõimalusi, mentori tuge esimeseks õppeaastaks, ühisüritusi, tervise edendamise kulude hüvitamist. Vajadusel õppetöö ajaks elamiskoht õpilaskodus.

Sinu töö eesmärk on õppeprotsessi planeerimine, juhtimine ja korraldamine, õpilaste juhendamine, õpilaste arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine, õppekvaliteedi tagamine.

Tööle asumise aeg:  21.08.2023
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Andrea Bild
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  521 5225

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 04.06.2023

 

Rakvere Ametikool otsib oma meeskonda säravat liikumisõpetajat

Rakvere Ametikoolis ootavad Sind:

 • liikumist ja tervislikke eluviise väärtustav meeskond
 • mentori tugi sisseelamise toetamisel
 • enesetäiendamise võimalused
 • tasuta sportimisvõimalused
 • tervise edendamise kulude hüvitamine
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas
 • vajadusel õppetöö ajaks elamiskoht õpilaskodus

Meile sobival kandidaadil on:

 • kvalifikatsioon omandatud või omandamisel
 • oskus ennast juhtida ja meeskondi endaga kaasa tegutsema innustada
 • teadmised tänapäevasest liikumisõpetusest
 • korrektsus tööülesannete täitmisel
 • hea suhtlemisoskus eesti keele C1 tasemel;
 • sinu tehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus toetab liikumisõpetuse õpetamist

Sinu väärtus on suurem:

 • sul on veel oskusi, mida oled valmis teistele õpetama
 • oled läbinud ajateenistuse
 • omad D- kategoori juhiluba
Tööle asumise aeg: 01.09.2023
Tööaeg:  osaline tööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  5646 1112

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 04.06.2023