Üldinfo

Avalik teaveRakvere Ametikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registriandmed.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist (RTIP).

Rakvere Ametikool on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK).

 

Andmekaitsespetsialist:
Privanor OÜ
Tel +372 5379 4636
 
Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium
Tel 7350 222
 
Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis
Hille Voolaid
 
 
Info avaliku teabe kohta veebilehel

Rakvere Ametikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registriandmed.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist (RTIP).

Rakvere Ametikool on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK).

 

Andmekaitsespetsialist:
Privanor OÜ
Tel +372 5379 4636
 
Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium
Tel 7350 222
 
Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis
Hille Voolaid
 
 
Info avaliku teabe kohta veebilehel