Koolitused


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid – kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid ? kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.

Tasuta koolitused

Koolitusi rahastatakse ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“, kinnitatud Haridus-ja teadusministri 8. juuni 2015. a käskkirjaga nr 235. Koolitused vastavad täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele.

Koolituse sihtgrupid on:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud
  • Keskhariduseta täiskasvanud
  • Aegunud oskustega tööealine elanikkond, sh vanus 50+

Koolitustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad isikud. 

  • Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse hiljemalt 5-7 päeva enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Vajutades koolituse nimetusele, avaneb õppekava. Õppekava näitab, millised teadmised, oskused või hoiakud õppija omandab ning missugune on õpetaja(te) kvalifikatsioon.

 või saada e-kiri aadressile koolitus@rak.ee

 

Kursuse nimetus

Ajavahemik/aeg

Kursuse  maht ak tundides (t)
MIG/MAG ja TIG keevituse kompetentside omandamine alates 10.02 120
MIG/MAG ja TIG keevituse kompetentside omandamine

19.10-19.11.2020

120
Plaatija koolitus II poolaasta 18.09-27.11.2020 R kell 8.30-14.30 80
Keevitaja täiendkoolitus sertifikaadi EVS EN ISO 9606-1 omandamiseks 24.08-02.09.2020 40
Kondiitritoodete valmistamine 25.02 - 27.05.2020 40
Pagaritoodete valmistamine 03.11-02.12.2020  T ja K kell 16.00.19.00 40
AUTOCAD programmjoonestamine algajale 02.03-11.06.2020 60
CAD programmjoonestamine CNC töötlemiskeskusel töötamiseks 28.09-05.11.2020  E ja N kell 16.30-20.15 60
Turismi ja toitlustusettevõtte käivitamine ja arendamine 11.02-15.06.2020 70
Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine WordPressi baasil 03.03-20.05.2020 30
Suhtlemis-ja meeskonnatöö oskuste arendamine 25.08-29.09.2020  T ja N kell 16.00-20.00 40
Vedude korraldamine ja dokumentatsioon 10.02-15.06.2020 40
Meeskonna juhtimise oskused esmatasandi juhtidele 06.10-15.12.2020  T ja N kell 16.00-20.00 60
Koka kutseeksamiks ettevalmistus

01.09-15.12.2020  T ja K  kell 16.00-20.00

160
T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus 09.06-31.07.2020 (teooria osa 09.06-01.07.20 T ja K kell 9.00-16.45) 80
T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus II poolaasta 80
Teenindusalane inglise keel 03.02-15.06.2020 60

- koolitusel on vabu kohti
- koolituse kohad on täitunud

 või saada e-kiri aadressile koolitus@rak.ee

Info  (+372) 329 5035 | e-post: koolitus@rak.ee