fbpx

Töökohapõhine õpe

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid.
Lisaks toimub õppetöö õppeasutuses.

Aastatel 2015-2018 plaanib riik Euroopa Sotsiaalfondi toel luua ligi 4600 täiendavat õpipoisiõppekohta. Täpsem info SA Innove kodulehelt.

Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

Töökohapõhine õpe:

  • On praktiline õpe, õpid igapäevatööks vajalikku;
  • Saab tööd ja õpinguid ühendada, töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
  • Õppe ajal saad kõigi õpilastega samaväärseid soodustusi ja toetusi;
  • Õppeaasta kestab üks aasta ja enamus sellest töökohas;
  • Õppe lõpus sooritad kutseeksami ja see on tasuta;
  • Omandad kutsetunnistuse, mille abil saab liikuda tööalases kärjääris edasi;

Rakvere Ametikoolis saab töökohapõhises õppes õppida erialadel:

Info ja registreerimine (+372) 329 5035, ylle.tooming@rak.ee


Erasmus+ projekti „National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt)“ raames valminud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE poolt koostatud uuring  "Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses".