Põhikool (8.-9. klass)

Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid alates 17. eluaastast, kellel on põhiharidus jäänud lõpetamata.

Erandkorras võetakse vastu ka koolikohustuslikus eas noori, kellele on määratud koolivälise nõustamismeeskonna otsusel mittestatsionaarne õpe ning kelle ümarlauda on kaasatud Rakvere Ametikooli esindaja.

Õppetöö toimub Rakvere Ametikooli mittestatsionaarse üldharidusõppe õppekava alusel.

Õpe toimub kahel koolipäeval nädalas kolmapäeval ja neljapäeval.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 3 eksamit – eesti keel, matemaatika ja valikeksam. Lisaks on lõpetamise tingimuseks loovtöö või õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

  • Haridust tõendava dokumendi koopia
  • Õpilasraamatu väljavõte
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Nimemuutmise korral nimemuutmist tõendava dokumendi koopia
  • Alaealise puhul vajalikud ka lapsevanema (hooljada) andmed – nimi, telefon, e-post.

Õppetöö on TASUTA!

 

Vastuvõtt avatakse SAISis. Peamine vastuvõtu periood mai-august.

Õpilaste vastuvõtu kordlink opens on new page
Info telefonil +372 329 5030 või vastuvott@rak.eelink opens on new page

Avaldatud 21.02.2020. Viimati muudetud 18.03.2024.