Õpilaspilet

Õpilaspilet on kooli õpilase isikut ja õppimist tõendav õpilase fotoga dokument, mille õpilane saab kui ta kuulub kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspilet on tasuta ja selle väljastab grupijuhendaja. Küsimustele õpilaspileti kohta saad vastuse (pikendamine, asenduskaardi taotlemine jms) õppeosakonnas, ruum A107.

Koolist väljaarvamise korral,  õpilaspileti kehtivusaja lõppedes või pileti rikkumisel tagastatakse õpilaspilet koolile.

Õpilaspileti kaotamisel või kehtiva õpilaspileti mittetagastamisel tuleb õpilasel tasuda kooli raamatupidamisse 7 eurot.

Avaldatud 23.03.2020. Viimati muudetud 12.06.2023.