Avalik teave

Rakvere Ametikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registriandmed.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registristlink opens on new page (RTIP).

Rakvere Ametikool on liitunud dokumendivahetuskeskusegalink opens on new page (DVK).

 

Andmekaitsespetsialist:
Privanor OÜ
Tel +372 5379 4636
 
Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium
Tel 7350 222
 
Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis
Hille Voolaid
 
 
Info avaliku teabe kohta veebilehel
Avaldatud 12.06.2020. Viimati muudetud 10.05.2023.