Õppevormid

Õppida on võimalik statsionaarses (koolipõhine päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe, tsükliõpe) või töökohapõhises (teooria koolis, praktika ettevõttes) õppes. Lisaks kutseharidusele on Rakvere Ametikoolis alates 01.09.2020 võimalik omandada ka põhi- ja gümnaasiumiharidust. Rakvere Ametikool on nüüdisaegse õppekeskkonnaga kool. Meie  õpilased väärtustavad õpetajate sõbralikku ning toetavat hoiakut.

 

Koolipõhine õpe

Koolipõhine (ehk statsionaarne) õpe tähistab päevaõpet, kus teooria- ja praktilised tunnid toimuvad koolis tunniplaani alusel. Koolipõhisesse õppesse võivad õppima asuda kõik soovijad.

Ametikool on oodatud  kõik, kes on omandanud põhi- või keskhariduse ning mõningatele erialadele saab õppima asuda ka põhihariduse nõudeta. Lisaks noortele asuvad kutsekooli õppima üha sagedamini ka need õppijad, kes on juba varem omandanud kutse- või kõrghariduse, aga soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada või õppida päris uue praktilise eriala.

Ametikoolis  saab õppida kolmanda, neljanda  ning viienda taseme kutseeriharidusõppe õppekavadel. Kutsekeskharidusõppe puhul õpitakse lisaks erialale üldaineid, mille tulemusena omandab õppija õppekava läbides keskhariduse ja kutsehariduse.

Eriala ja õppevormi valikul  on abiks karjäärinõustaja. Ning erinevaid erialasid on võimalik katsetada praktikavarjuna.

Kutseõppeasutus loetakse lõpetatuks pärast vastava eriala õppekava täies mahus täitmist. Lõpetamise tingimused erinevad erialati ja on kirjas õppekavades. Kooli lõpetamiseks tuleb reeglina sooritada kutseeksam, üksikutel juhtudel saab kooli lõpetada koolieksamiga.

 

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm,  mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes, omandades õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites.

Töökohapõhine õpe:

annab edukalt võimaluse tööd ja õpinguid ühendada ning töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;

 • õppeajal laienevad õpilastele mõeldud soodustused ja toetused;
 • on praktiline, õpid just seda, mida igapäevatöös vajad;
 • õpe lõpeb kutseeksamiga ja kutseeksam on õppijatele tasuta;
 • saad kutsetunnistuse, mis annab võimaluse edasi liikuda nii õpingutes kui tööelus.

Tööandjale

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE on Sinu ettevõttele, kui:

 • soovid koolitada olemasolevaid töötajaid kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil;
 • soovid värvata uusi töötajaid ja koolitada neid ettevõttes kohapeal;
 • oled huvitatud oma töötajate karjääri edendamisest.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE PAKUB ettevõttele:

 • head võimalust tasuta koolitada kvalifitseeritud töötajaid, kellel on just sellised oskused nagu ettevõttel vaja;
 • ettevõttepoolsete juhendajate koolitust ja tasustamist;
 • õppekava kohandamist ettevõtte vajadusi arvestades, sest ⅔ õppest viiakse läbi ettevõttes;
 • tööriista uute töötajate värbamiseks.

TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE RAAMES OMANDATAVAD ERIALAD:

 • CNC treipingi operaator (metall)  - 1a
 • CNC töötlemiskeskuse operaator (puit) – 6k
 • Keevitaja (osaoskustega poolautomaatkeevitaja) – 1a
 • Koostelukksepp – 1a
 • Tööstuslike metalltoodete värvija – 1a
 • Abipagar – 1a
 • Puhastusteenindaja – 1a
 • Puhastusteenindaja-juhendaja – 6k
 • Kinnisvarahooldaja – 1a
 • E-kaubanduse spetsialist – 1a
 • Klienditeenindaja kaubanduses – 1a
 • Kelner – 6k
 • Abikokk – 1a

Uuri õppe kohta täpsemalt töökohapõhise õppe koordinaatorilt!

 

Tsükliõpe ehk sessioonõpe

Sessioonõpe on õppevorm, kus koolitunde on vähem kui päevaõppes ning iseseisvat õppimist rohkem. Aeg-ajalt võivad õppepäevad toimuda ka õhtusel ajal või nädalavahetusel. Rakvere Ametikoolis  on üldjuhul sessioonid korraldatud õppegrupi ajalisi soove arvestades.

Sessioonõppe eelis on see, et tänu väiksemale koolipäevade arvule sobib see ka töötavale- või pereinimesele.

Täiskasvanute õppimist toetab ka Täiskasvanute koolituse seadus, mis sätestab töötajate õigused saada õppimiseks vaba aega.  Kutsekoolis tasemekoolitusel osalemiseks on töötajal õigus saada kalendriaasta jooksul õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva. Tööandjal tuleb maksta töötajale 20 kalendripäeva eest keskmist kalendripäevatasu. Ülejäänud 10 kalendripäeva ulatuses saab töötaja võtta tasustamata puhkust. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse töötajale õppepuhkust täiendavalt 15 kalendripäeva, mis tuleb tasustada töötasu alammäära ulatuses. Kuna seadus ei kohusta töötajat õppepuhkust võtma ühe osana, siis on töötajal võimalik võtta õppepuhkust vajadusel just nendel päevadel, kui on planeeritud õppesessioonid.

Täiskasvanute koolituse seadus sätestab õppija õigused saada õppetööks vaba aega, kuid hoolimata seadusest tulenevatest õigustest, soovitame õppimise osas nõu pidada oma tööandjaga.

 

Mittestatsionaarne õpe

Mittestatsionaarne õpe (varem kaugõpe) ehk sessioon- või tsükliõpe on tasemeõppe õppevorm, mille puhul õpe toimub õppeaja jooksul 2-3 päevaliste või nädalaste õppesessioonidena.

Mittestatsionaarses õppevormis on iseseisva töö maht enam kui 50% õpingute kogumahust, mis tähendab, et koolis tuleb käia mingi aja tagant kindlatel päevadel ning ülejäänud aeg tuleb õppida iseseivalt. Sessioonide arv ja pikkus sõltub õppeajast.

 

Üldharidus

Täiskasvanute üldharidusõpe ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub põhikooli ja gümnaasiumi õppekava alusel – nii nagu täiskasvanute gümnaasiumites seni on olnud. Lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Põhiharidust on võimalik omandada mittestatsionaarses õppevormis 8-9 klass ning gümnaasiumiastmes.

Üldharidusõpe Rakvere Ametikoolis toimub mittestatsionaarses õppevormis. Õppekava aluseks on põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad.

Mittestatsionaarses õppes on õppetöö planeeritud kontakttundidena kahele päevale nädalas, ülejäänud õpe toimub iseseisva juhendatud õppena Moodle`i õpikeskkonnas.

Gümnaasiumi koolipäevad - esmaspäev, teisipäev

Põhikooli koolipäevad - kolmapäev, neljapäev

E-õpe e õpe toimub e-õppe õpikeskkondades, kontakttunnid toimuvad kaks kord kuus reedeti ja laupäeviti või kolm korda õppeaastas kolmel päeval, olenevalt õppeaasta plaanist. Infovahetus toimub õppeinfosüsteemis/Moodle`s.

Valikained - Valikainete valimisel lähtume õppija soovist (küsitlus 2020 kevadel, edaspidi tehakse valikud õppeinfosüsteemis). Samuti avame õppijatele valikute tegemiseks kutseõppe õppekavade valikained.

Üksikaineõpe – võimalus õppida ainult üksikaineid (küsimused avalduse esitamisel).

Täpsemat infot jagab üldharidusõpingute õppejuht Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.eelink opens on new page

Avaldatud 30.03.2020. Viimati muudetud 20.03.2024.