Toetused kutseõppes õppijale

Õppijal on õigus taotleda põhitoetustlink opens on new page (õppekorralduseeskiri, lisa 9) kaks korda õppeaastas – septembris (septembrist kuni jaanuarini makstav toetus) ja veebruaris (veebruarist kuni juunini makstav toetus). Õppetoetust ei saa taotleda esimese aasta õpilased esimesel poolaastal!

Eritoetuslink opens on new page (õppekorralduseeskiri, lisa 10) on õpilasele makstav perioodiline rahaline toetus. Eritoetuse taotlemisel esitab õpilane lisaks taotlusele dokumendid, mis tõendavad õpilase eritoetuse vajadust, pere koosseisu ja sissetulekut.

Kooli eelarves nähakse ette toetus põhihariduse järgselt kutsekeskharidust omandavate ja põhihariduse järgselt kutseõpet omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

Sõidusoodustust on võimalus taotleda täiskoormusega kutseharidust omandavatel õpilastel. Vajalikud õppekorralduseeskirja lisad: avaldus sõidukompensatsiooni saamisekslink opens on new page ja õpilase sõidukompensatsiooni aruannelink opens on new page.

Avaldatud 23.03.2020. Viimati muudetud 04.01.2021.