Uudised

„Tunnustatud praktikasüsteemi“ kvaliteedimärk aastateks 2023-2027 31. mai rakvere.ametikool


Rakvere Ametikooli majutamise ja toitlustamise; toiduainete töötlemise; reisimise, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühmade praktikakoordinaator Kadri Malmberg otsustas oma hallatavate erialadega osaleda programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ tunnustamisprotsessis. Programmi raames oli võimalus koolil analüüsida oma praktikaprotsessi ning välja selgitada parendustegevused.

 

Kuidas tunnustamisprotsess välja nägi?

Esimeses etapis läbisid koolide esindajad koolituse, mille käigus selgitati eneseanalüüsi koostamise põhimõtteid ja tehti praktiline töö. Seejärel viis kool etteantud hindamiskriteeriumite abil läbi enesehindamise, mis andis võimaluse analüüsida praktikasüsteemi kui terviku toimivust koolis ning analüüsi tulemustele tuginedes kaardistada praktikaga seonduvad tugevad ja arendamist vajavad küljed. Järgnevas etapis tutvusid hindajad kooli poolt esitatud praktika enesehindamise aruande ja selles viidatud praktikadokumentatsiooniga ja intervjueerisid koolikülastusel praktikaga seotud osapooli (õpetajad, õpilased, vilistlased, praktikaettevõtete esindajad). Koolist saadud informatsiooni ja dokumentatsiooni sisuanalüüsile ning kooli enesehindamisraportile tuginedes anti koolile kirjalik tagasiside praktikasüsteemi toimivuse, tugevuste ja arendamist vajavate valdkondade osas, samuti tehti ettepanekuid praktikasüsteemi tõhustamiseks.  

 

Tunnustamisprotsessi lõpuks omistati analüüsitud õppekavarühmadele „Tunnustatud praktikasüsteem“ kvaliteedimärgis aastateks 2023-2027.

Rakvere Ametikooli majutamise ja toitlustamise; toiduainete töötlemise; reisimise, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühmade praktikakoordinaator Kadri Malmberg otsustas oma hallatavate erialadega osaleda programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ tunnustamisprotsessis. Programmi raames oli võimalus koolil analüüsida oma praktikaprotsessi ning välja selgitada parendustegevused.

 

Kuidas tunnustamisprotsess välja nägi?

Esimeses etapis läbisid koolide esindajad koolituse, mille käigus selgitati eneseanalüüsi koostamise põhimõtteid ja tehti praktiline töö. Seejärel viis kool etteantud hindamiskriteeriumite abil läbi enesehindamise, mis andis võimaluse analüüsida praktikasüsteemi kui terviku toimivust koolis ning analüüsi tulemustele tuginedes kaardistada praktikaga seonduvad tugevad ja arendamist vajavad küljed. Järgnevas etapis tutvusid hindajad kooli poolt esitatud praktika enesehindamise aruande ja selles viidatud praktikadokumentatsiooniga ja intervjueerisid koolikülastusel praktikaga seotud osapooli (õpetajad, õpilased, vilistlased, praktikaettevõtete esindajad). Koolist saadud informatsiooni ja dokumentatsiooni sisuanalüüsile ning kooli enesehindamisraportile tuginedes anti koolile kirjalik tagasiside praktikasüsteemi toimivuse, tugevuste ja arendamist vajavate valdkondade osas, samuti tehti ettepanekuid praktikasüsteemi tõhustamiseks.  

 

Tunnustamisprotsessi lõpuks omistati analüüsitud õppekavarühmadele „Tunnustatud praktikasüsteem“ kvaliteedimärgis aastateks 2023-2027.