Uudised

Rakvere Ametikool, JELD-WEN ja TalTech panevad hariduses seljad kokku 03. aprill rakvere.ametikool


Tootmisettevõte JELD-WEN, TalTechi Virumaa kolledž ja Rakvere ametikool lepivad kokku koostöös õppekavade arendusel, töö- ja praktikakohtade pakkumisel ning töötajate järelkasvu tagamisel.  

Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse 4. aprillil kell 12 TalTechi Virumaa kolledžis. Koostööleppe eesmärgiks on väärtustada regionaalset kutse- ja kõrgharidust ning tagada mõlema kooli õppuritele parimad võimalused kvaliteetse, laiapõhjalise ja jätkusuutliku hariduse omandamiseks. Kolledž ja ametikool arvestavad õppekavade arendamisel ettevõtte ootuseid ning ettevõtte pakub vastavalt võimalustele õppuritele töö- ja praktikakohti.  

Koostööd plaanitakse ka täiendõppe valdkonnas. Virumaa kolledž pakub ametikooli õppuritele võimalust osaleda kursustel, mille eest saadud ainepunkte arvestatakse edasiõppimisel kõikides Eesti ülikoolides. JELD-WEN pakub stipendiumit parimatele Rakvere ametikooli IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õppuritele, kes jätkavad õpinguid Virumaa kolledži masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise erialal. 

"Rakvere ametikooli kutseõppe õppekavadel õppivatest noortes jätkab oma haridusteed kõrghariduse omandamiseks orienteeruvalt 15 protsenti õpilastest. Meie pikaajaline koostööpartner JELD-WEN Eesti AS  muudab oma tootmist suuremat lisandväärtust pakkuvaks, mis esitab kõrgendatud nõudmisi ka tööjõule. Oleme omapoolselt seni abistanud ettevõtet olemasoleva personali täiendkoolitamisel. Koostööprotokolli raames tahame meie IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava õpilastele pakkuda ettevõttestipendiumi näol võimalust omandada Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis rakenduskõrgharidus. Näeme, et selline osapoolte koostöö aitab kaasa nii õpilaste arengule kui ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele," kommenteeris Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba plaanitavat koostööd.

"Virumaa kolledž ootab õppima nii gümnaasiumide kui ka kutsekoolide lõpetajad. Partnerettevõtted hindavad meie vilistlasi kõrgelt, kuna õppimine toimub läbi praktilise kogemuse. Õpipoisiaastad ettevõttes läbitakse õpingute jooksul, mis võimaldab leida sobiva töökoha ning teha karjääri keskastmejuhina," ütles kolledži direktor Mare Roosileht. 

Virumaa kolledž pakub eestikeelset rakenduslikku kõrgharidust keemiatehnoloogia, arukate süsteemide ja rakendusinfotehnoloogia ning masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise erialal.

Virumaa Teataja artikkel 29.03.2023

 

Tootmisettevõte JELD-WEN, TalTechi Virumaa kolledž ja Rakvere ametikool lepivad kokku koostöös õppekavade arendusel, töö- ja praktikakohtade pakkumisel ning töötajate järelkasvu tagamisel.  

Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse 4. aprillil kell 12 TalTechi Virumaa kolledžis. Koostööleppe eesmärgiks on väärtustada regionaalset kutse- ja kõrgharidust ning tagada mõlema kooli õppuritele parimad võimalused kvaliteetse, laiapõhjalise ja jätkusuutliku hariduse omandamiseks. Kolledž ja ametikool arvestavad õppekavade arendamisel ettevõtte ootuseid ning ettevõtte pakub vastavalt võimalustele õppuritele töö- ja praktikakohti.  

Koostööd plaanitakse ka täiendõppe valdkonnas. Virumaa kolledž pakub ametikooli õppuritele võimalust osaleda kursustel, mille eest saadud ainepunkte arvestatakse edasiõppimisel kõikides Eesti ülikoolides. JELD-WEN pakub stipendiumit parimatele Rakvere ametikooli IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õppuritele, kes jätkavad õpinguid Virumaa kolledži masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise erialal. 

"Rakvere ametikooli kutseõppe õppekavadel õppivatest noortes jätkab oma haridusteed kõrghariduse omandamiseks orienteeruvalt 15 protsenti õpilastest. Meie pikaajaline koostööpartner JELD-WEN Eesti AS  muudab oma tootmist suuremat lisandväärtust pakkuvaks, mis esitab kõrgendatud nõudmisi ka tööjõule. Oleme omapoolselt seni abistanud ettevõtet olemasoleva personali täiendkoolitamisel. Koostööprotokolli raames tahame meie IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava õpilastele pakkuda ettevõttestipendiumi näol võimalust omandada Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis rakenduskõrgharidus. Näeme, et selline osapoolte koostöö aitab kaasa nii õpilaste arengule kui ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele," kommenteeris Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba plaanitavat koostööd.

"Virumaa kolledž ootab õppima nii gümnaasiumide kui ka kutsekoolide lõpetajad. Partnerettevõtted hindavad meie vilistlasi kõrgelt, kuna õppimine toimub läbi praktilise kogemuse. Õpipoisiaastad ettevõttes läbitakse õpingute jooksul, mis võimaldab leida sobiva töökoha ning teha karjääri keskastmejuhina," ütles kolledži direktor Mare Roosileht. 

Virumaa kolledž pakub eestikeelset rakenduslikku kõrgharidust keemiatehnoloogia, arukate süsteemide ja rakendusinfotehnoloogia ning masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise erialal.

Virumaa Teataja artikkel 29.03.2023