Uudised

Info õpilastele 21. aprill rakvere.ametikool


UUENDATUD 21.04 Juhul kui pandeemia taandub, algab pärast 15. maid õppetöös üleminekuaeg:

1.Kõik lõpugrupid tulevad kooli ja algab praktiline töö ning ettevalmistus kutseeksamiks. Info leiate
tunniplaanis alates 04.maist.
2.Kõigil õppevõlglastel tuleb osaleda õppetöös alates 18.maist kuni 29. maini individuaalse tunniplaani alusel, mis edastatakse personaalselt hiljemalt 8.maiks.
3.Ettevõttepraktikal olevatel õpilastel jätkub praktika praktikaperioodi lõpuni.
4.Õppetöö jätkub alates 18.maist, kas distantsõppe ja /või praktilise tööna koolis, järgmistel
õppegruppidel: IT18, EP19, EV19, KB19, T19, MT18, TT18, AM18, PK18, LGA18.
Info tunniplaanis alates 4. maist.
Sellel õppeaastal jäävad ära kõik ekskursioonid, õppekäigud ja aktused. Suuri, ülekoolilisi lõpuaktusi praeguse seisuga ei toimu. Lõpetamised plaanime teha õppegrupisiseselt, võttes arvesse tollel hetkel kehtivaid piiranguid.

 

Alates 16. märtsist kuni 30. aprillini on koolimaja suletud ja õppetegevus jätkub distantsõppena aprilikuu lõpuni. Õppetöö jätkub tunniplaanijärgselt. Tunniplaani info siseveebis.

 • Tunnid algavad endiselt 8.15
 • Et lihtsustada õpilaste tööd ning paremini planeerida nädala töid on ühel õpetajal päevas sama õppegrupiga vähemalt 2 paari järjest ning ühel õppegrupil on nädalas maksimaalselt 4 õpetajat
 • Praktilised tööd planeerime mais, aprillis teooriaõpe
 • Grupid, kellel ei ole võimalik aprillis distantsõpet planeerida – lähevad koolivaheajale (HEV, praktikakohad ei võta praktikale, praktiline töö ei ole võimalik)
 • Kuna eriolukorra lõpuni ei toimu riigieksameid ega kutseeksameid. Eksamid toimuvad vähemalt kaks nädalat pärast tavalise õppetöö taastamist.
 • Praktika osas tuleb õpilasel suhelda praktikakohaga, kui pole hetkel võimalik praktikat sooritada, lükkub praktika edasi

Seoses viiruse leviku, kiiresti muutuva oluokorra ja piirangutega soovitame jälgida:

Toimub distantsõpe e-keskkondades ja iseseisva töö õpiülesanded on õpilastele edastatud siseveebi.
Praktikal olevatel õpilastel jätkub tavapärane praktika ettevõttes. Kui ettevõte katkestab töö, siis katkeb ka õpilase praktika. Koolipoolsed praktikajuhendajad jälgivad praktikaid vastavalt korrale ja peavad ühendust praktikakohtade ning õpilasega.
Grupijuhendajad suhtlevad õpilastega Facebooki, siseveebi, e-maili ja telefoni teel.
Välismaal olevatele õpilastele edastab info projektijuht Katre Lomp.

Kõik õppekäigud on tühistatud ajavahemikuks 16.03- 01.05.2020.
Oma kontaktandmete muutumisest palun koheselt teavitada grupijuhendajat.

UUENDATUD 21.04 Juhul kui pandeemia taandub, algab pärast 15. maid õppetöös üleminekuaeg:

1.Kõik lõpugrupid tulevad kooli ja algab praktiline töö ning ettevalmistus kutseeksamiks. Info leiate
tunniplaanis alates 04.maist.
2.Kõigil õppevõlglastel tuleb osaleda õppetöös alates 18.maist kuni 29. maini individuaalse tunniplaani alusel, mis edastatakse personaalselt hiljemalt 8.maiks.
3.Ettevõttepraktikal olevatel õpilastel jätkub praktika praktikaperioodi lõpuni.
4.Õppetöö jätkub alates 18.maist, kas distantsõppe ja /või praktilise tööna koolis, järgmistel
õppegruppidel: IT18, EP19, EV19, KB19, T19, MT18, TT18, AM18, PK18, LGA18.
Info tunniplaanis alates 4. maist.
Sellel õppeaastal jäävad ära kõik ekskursioonid, õppekäigud ja aktused. Suuri, ülekoolilisi lõpuaktusi praeguse seisuga ei toimu. Lõpetamised plaanime teha õppegrupisiseselt, võttes arvesse tollel hetkel kehtivaid piiranguid.

 

Alates 16. märtsist kuni 30. aprillini on koolimaja suletud ja õppetegevus jätkub distantsõppena aprilikuu lõpuni. Õppetöö jätkub tunniplaanijärgselt. Tunniplaani info siseveebis.

 • Tunnid algavad endiselt 8.15
 • Et lihtsustada õpilaste tööd ning paremini planeerida nädala töid on ühel õpetajal päevas sama õppegrupiga vähemalt 2 paari järjest ning ühel õppegrupil on nädalas maksimaalselt 4 õpetajat
 • Praktilised tööd planeerime mais, aprillis teooriaõpe
 • Grupid, kellel ei ole võimalik aprillis distantsõpet planeerida – lähevad koolivaheajale (HEV, praktikakohad ei võta praktikale, praktiline töö ei ole võimalik)
 • Kuna eriolukorra lõpuni ei toimu riigieksameid ega kutseeksameid. Eksamid toimuvad vähemalt kaks nädalat pärast tavalise õppetöö taastamist.
 • Praktika osas tuleb õpilasel suhelda praktikakohaga, kui pole hetkel võimalik praktikat sooritada, lükkub praktika edasi

Seoses viiruse leviku, kiiresti muutuva oluokorra ja piirangutega soovitame jälgida:

Toimub distantsõpe e-keskkondades ja iseseisva töö õpiülesanded on õpilastele edastatud siseveebi.
Praktikal olevatel õpilastel jätkub tavapärane praktika ettevõttes. Kui ettevõte katkestab töö, siis katkeb ka õpilase praktika. Koolipoolsed praktikajuhendajad jälgivad praktikaid vastavalt korrale ja peavad ühendust praktikakohtade ning õpilasega.
Grupijuhendajad suhtlevad õpilastega Facebooki, siseveebi, e-maili ja telefoni teel.
Välismaal olevatele õpilastele edastab info projektijuht Katre Lomp.

Kõik õppekäigud on tühistatud ajavahemikuks 16.03- 01.05.2020.
Oma kontaktandmete muutumisest palun koheselt teavitada grupijuhendajat.