Uudised

Ehituserialad said kvaliteedihindamisel maksimaalse tulemuse 12. juuni rakvere.ametikool


Sel nädalal jõudis Rakvere Ametikooli ametlik otsus selle kohta, et ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm sai kvaliteedihindamisel maksimaalse tulemuse. Järgmine hindamine toimub kuue aasta pärast. Kool esitas hindamisprotsessis eneseanalüüsi aruande aasta alguses. Märtsis külastas kooli komisjon, kes vaatles õppetööd, külastas koostööettevõtteid ning intervjueeris õpilasi ja töötajaid. Kvaliteedihindamine on koolile ressursimahukas väljakutse, kuid pakub võimalust tehtud tööd analüüsida ning tulevikuplaane seada.

 

Komisjoni hindamisaruandes toodi positiivsena välja:

1) Ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas on kaasaja tööturu vajadustele vastavad, erinevatele tasemetele ja sihtrühmadele suunatud õppekavad. Suurepärase koostöö tulemusel ettevõttega Top Marine OÜ on käivitatud töökohapõhine õpe, mis tagab õppekavade vastavuse sihtgruppide vajadustele.

2) Õppekavarühmas on parendustegevuste osas prioriteediks seatud õppekavade rakenduskavade muutmine selliselt, et need arvestaksid senisest enam õppijate eripäraga õpiväljundite saavutamisel ning oleksid selged ja arusaadavad nii õpetajatele kui õppijatele.

3) Efektiivselt on ära kasutatud kõik võimalused olemasolevates hoonetes ja kinnistutel õppetöö läbiviimiseks. Vajadusel on sobivaid ruume renditud lähedal asuvatel kinnistutel.

4) Õppekavarühma õppekavadel saadetakse esimese kursuse õpilane võimalikult kiiresti praktilisele tööle, mis tekitab eriala vastu suuremat huvi ja ennetab võimalikku väljalangemist.

5) Õppekavarühmas ja koolis tervikuna on loodud tugev ja hästi toimiv õppijate tugisüsteem. Suurt tähelepanu pööratakse ka hariduslike erivajadustega õppijatele, leides viise, kuidas teised õpilased saavad õppetöö käigus HEV õpilast toetada.

6) Nii erialaõpetajad kui ka õppeprotsessi kaasatud töömaailma esindajad on professionaalid, kes ühelt poolt tunnevad õpetatavat eriala peensusteni ja valdavad õpetatavaid töövõtteid meisterlikult ning teisalt valdavad hästi õpetamise teooriat ja didaktilisi oskusi.

Järgmisena ootavad hindamist transporditeenuste ning mootorliikurid, laevandus ning lennundustehnika õppekavarühmad. Hindamist juhib SA Archimedes koosseisus Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Sel nädalal jõudis Rakvere Ametikooli ametlik otsus selle kohta, et ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm sai kvaliteedihindamisel maksimaalse tulemuse. Järgmine hindamine toimub kuue aasta pärast. Kool esitas hindamisprotsessis eneseanalüüsi aruande aasta alguses. Märtsis külastas kooli komisjon, kes vaatles õppetööd, külastas koostööettevõtteid ning intervjueeris õpilasi ja töötajaid. Kvaliteedihindamine on koolile ressursimahukas väljakutse, kuid pakub võimalust tehtud tööd analüüsida ning tulevikuplaane seada.

 

Komisjoni hindamisaruandes toodi positiivsena välja:

1) Ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas on kaasaja tööturu vajadustele vastavad, erinevatele tasemetele ja sihtrühmadele suunatud õppekavad. Suurepärase koostöö tulemusel ettevõttega Top Marine OÜ on käivitatud töökohapõhine õpe, mis tagab õppekavade vastavuse sihtgruppide vajadustele.

2) Õppekavarühmas on parendustegevuste osas prioriteediks seatud õppekavade rakenduskavade muutmine selliselt, et need arvestaksid senisest enam õppijate eripäraga õpiväljundite saavutamisel ning oleksid selged ja arusaadavad nii õpetajatele kui õppijatele.

3) Efektiivselt on ära kasutatud kõik võimalused olemasolevates hoonetes ja kinnistutel õppetöö läbiviimiseks. Vajadusel on sobivaid ruume renditud lähedal asuvatel kinnistutel.

4) Õppekavarühma õppekavadel saadetakse esimese kursuse õpilane võimalikult kiiresti praktilisele tööle, mis tekitab eriala vastu suuremat huvi ja ennetab võimalikku väljalangemist.

5) Õppekavarühmas ja koolis tervikuna on loodud tugev ja hästi toimiv õppijate tugisüsteem. Suurt tähelepanu pööratakse ka hariduslike erivajadustega õppijatele, leides viise, kuidas teised õpilased saavad õppetöö käigus HEV õpilast toetada.

6) Nii erialaõpetajad kui ka õppeprotsessi kaasatud töömaailma esindajad on professionaalid, kes ühelt poolt tunnevad õpetatavat eriala peensusteni ja valdavad õpetatavaid töövõtteid meisterlikult ning teisalt valdavad hästi õpetamise teooriat ja didaktilisi oskusi.

Järgmisena ootavad hindamist transporditeenuste ning mootorliikurid, laevandus ning lennundustehnika õppekavarühmad. Hindamist juhib SA Archimedes koosseisus Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.