Rakvere Ametikooli õpilaste ja töötajate õpiränne 2023/24 õppeaastal


Projekti nimi
Rakvere Ametikooli õpilaste ja töötajate õpiränne 2023/24 õppeaastal

Rahastaja
Erasmus+ programm

Tegevused
Rakvere Ametikooli kutseõppe õpilaste õpiränne
Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne

Eesmärk
1. Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid ja sotsiaalseid oskusi EL ja EMP riikides suurendades sellega nende konkurentsivõimet tööturul.                                                                                    
2. Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule, arendada nende rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut

Projekti toimumise aeg
01.06.2023 - 31.08.2024

 

 

 

Projekti nimi
Rakvere Ametikooli õpilaste ja töötajate õpiränne 2023/24 õppeaastal

Rahastaja
Erasmus+ programm

Tegevused
Rakvere Ametikooli kutseõppe õpilaste õpiränne
Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne

Eesmärk
1. Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid ja sotsiaalseid oskusi EL ja EMP riikides suurendades sellega nende konkurentsivõimet tööturul.                                                                                    
2. Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule, arendada nende rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut

Projekti toimumise aeg
01.06.2023 - 31.08.2024

 

 

 

Katre Lomp