Pottsepp-sell

Põhihariduse nõudeta | koolipõhine õpe/tsükliõpe | 1 aasta

Pottsepp-sell töötab kutselise pottsepa juhendamisel ja on talle abiks pea kõikide pottsepatööde tegemisel. Ta aitab ehitada ahjusid ja pliite ning paigaldab kaminaid ja korstnaid. Usinad pottsepp-sellid saavad pärast kaheaastast töökogemust sooritada kutseeksami ning asuda iseseisvalt pottsepana tööle. Tulevasel pottsepal on terav silm, täpne käsi ja jaksu ahjude jagu kive tassida ning kõrgusekartmatus, sest korstnatöödel tuleb käia katustel.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Praktikaettevõteteks on erinevad väikeettevõtted. Lisaks annab eriala ka hea võimaluse ettevõtlusega alustamiseks. Pottsepp-sellide töö on hinnatud ning hästi tasustatud.

Valdkonna palgainfolink opens on new page

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel on kõikidel õpilastel võimalik  taotleda  3. taseme pottsepp-selli  kutsetunnistust.

Õpi edasi

Rakvere Ametikoolis on võimalus omandada põhiharidus ning seejärel asuda õppima sobival põhikoolijärgsel erialal.

Tutvu õppekavagalink opens on new page

Asu õppima!link opens on new page

Kontakt
Avaldatud 19.03.2020. Viimati muudetud 27.11.2020.