Üldharidus

Õppima asumise tingimused

  • Vajadus lõpetada põhikool või gümnaasium 
  • 17 aastane või vanem 
  • Alla 17 aastase puhul on vajalik Rajaleidja otsus (põhikooli astumisel) 

Mittestatsionaarses üldhariduses 

  • Omandad põhi- või keskhariduse mittestatsionaarses õppevormis. 
  • Iseseisva töö maht võib olla rohkem kui 50% aine mahust. 
  • Õpet on võimalik läbida kontakt- või e-õppena. 
  • Lähtume riiklikust õppekavast. 
  • Õppetöö on TASUTA 
     

Edasiõppmise võimalused 

Võimalik jätkata õpinguid järgmises kooliastmes (peale põhikooli lõpetamist gümnaasiumis või kutsekoolis ; peale gümnaasiumi kutsehariduses või kõrgkoolis) 


Täpsemalt

Põhikool

Gümnaasium 

 

Kandideerimine & lisainfo
Avaldatud 21.03.2022. Viimati muudetud 03.07.2024.