Mobility Into Reality V


Projekti nimi
Mobility Into Reality V
 
 
Eesmärk
Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule stažeerimise ja/või kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut.
 
Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste õpirände praktika erinevates Euroopa  riikides.
Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne erinevates Euroopa riikides.
Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse (töö)kultuuriga riikides, parandada võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust, iseseisva toimetuleku ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.
 
Toimumise aeg
Juuli 2020 - juuni 2022
Projekti nimi
Mobility Into Reality V
 
Rahastaja
 
Eesmärk
Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule stažeerimise ja/või kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut.
 
Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste õpirände praktika erinevates Euroopa  riikides.
Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne erinevates Euroopa riikides.
Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse (töö)kultuuriga riikides, parandada võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust, iseseisva toimetuleku ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.
 
Toimumise aeg
Juuli 2020 - juuni 2022

Katre Lomp