Mittestatsionaarse üldharidusõppe alustamise toetamine Rakvere Ametikoolis


Projekti nimi: Mittestatsionaarse üldharidusõppe alustamise toetamine Rakvere Ametikoolis

Projekti kood: 2014-2020.1.06.20-0147

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Eraldatud toetus on 28 597,91

 

Projekt on ellu kutsutud toetamaks 2020 sept. Rakvere Ametikoolis algavat mittestatsionaarset üldharidusõpet. Kavandatud on sisuliselt terviklikud ja tõhusad meetmed, et toetada madala haridustasemega õppijate edasijõudmist ning vähendada väljalangevust. Tegevused on kavandatud lähtudes ametikooli sisehindamise tulemustest, toetudes valdkonna uuringutele ja juhendmaterjalidele.

Projekti üldiseks eesmärgiks on: mittestatsionaarses üldharidusõppes õppijad on toetatud tõhusalt, mitmekülgselt ja terviklikult, vähenenud on väljalangevus ning suurenenud on võimalus lõpetada põhi- või üldkeskharidus ning edeneda tööturul. Madalama haridustasemega täiskasvanutele on loodud nende vajadustele ning võimetele vastavad õppimisvõimalused ning hea mainega toetusmeetmed.

 

Tegevused:

  • 8-10 klassis on rakendatud täiendav õpioskuste kursus (täiendavalt riiklikule õppekavale) 35 õppetundi, mille raames on läbi viidud ka "õnnetund" (1,5 tundi) grupiprotsesside toetamiseks. Kursuse eesmärk on õpimotivatsiooni suurendamine, eneseteadlikkuse tõstmine ning grupiprotsesside toetamine, mis toetab tõhusalt õpingute käiku ning väljalangevuse vähenemist.
  • Rakendatud on täiendav individuaalne ning grupi (sarnaste probleemide korral) õpi- sh eripedagoogiline nõustamine 90-le mittestatsionaarses õppes õppivale noorele õppeaastas (kokku 180).
  • Mittestatsionaarses üldhariduses alustavatele õpetajatele (3 täiskohaga ning 3 koormusega 0,5) ning klassijuhatajale on läbi viidud "tähendusliku õppimise" koolitus, mis toetab muutunud õpikäsitust (6 moodulit, 100 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset tööd, 52 tundi iseseisvat tööd +konsultatsioonid).
  • Jagatud on koolidevahelisi kogemusi mittestatsionaarse üldhariduse rakendamisel ning on läbi viidud kahe kooli õpetajate ühine kogemuste vahetamise seminar Võrumaa Kutsehariduskeskusega (2 päevane).
  • Projekti jooksul toimub kokku 4 õppereisi.

Toimumise aeg

01.09.2020 - 31.08.2022

Osalejad

Mittestatsionaarses üldharidusõppes osalevad õppijad.

 

Projektijuht ning lisainfo:

Projekti nimi: Mittestatsionaarse üldharidusõppe alustamise toetamine Rakvere Ametikoolis

Projekti kood: 2014-2020.1.06.20-0147

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Eraldatud toetus on 28 597,91

 

Projekt on ellu kutsutud toetamaks 2020 sept. Rakvere Ametikoolis algavat mittestatsionaarset üldharidusõpet. Kavandatud on sisuliselt terviklikud ja tõhusad meetmed, et toetada madala haridustasemega õppijate edasijõudmist ning vähendada väljalangevust. Tegevused on kavandatud lähtudes ametikooli sisehindamise tulemustest, toetudes valdkonna uuringutele ja juhendmaterjalidele.

Projekti üldiseks eesmärgiks on: mittestatsionaarses üldharidusõppes õppijad on toetatud tõhusalt, mitmekülgselt ja terviklikult, vähenenud on väljalangevus ning suurenenud on võimalus lõpetada põhi- või üldkeskharidus ning edeneda tööturul. Madalama haridustasemega täiskasvanutele on loodud nende vajadustele ning võimetele vastavad õppimisvõimalused ning hea mainega toetusmeetmed.

 

Tegevused:

  • 8-10 klassis on rakendatud täiendav õpioskuste kursus (täiendavalt riiklikule õppekavale) 35 õppetundi, mille raames on läbi viidud ka "õnnetund" (1,5 tundi) grupiprotsesside toetamiseks. Kursuse eesmärk on õpimotivatsiooni suurendamine, eneseteadlikkuse tõstmine ning grupiprotsesside toetamine, mis toetab tõhusalt õpingute käiku ning väljalangevuse vähenemist.
  • Rakendatud on täiendav individuaalne ning grupi (sarnaste probleemide korral) õpi- sh eripedagoogiline nõustamine 90-le mittestatsionaarses õppes õppivale noorele õppeaastas (kokku 180).
  • Mittestatsionaarses üldhariduses alustavatele õpetajatele (3 täiskohaga ning 3 koormusega 0,5) ning klassijuhatajale on läbi viidud "tähendusliku õppimise" koolitus, mis toetab muutunud õpikäsitust (6 moodulit, 100 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset tööd, 52 tundi iseseisvat tööd +konsultatsioonid).
  • Jagatud on koolidevahelisi kogemusi mittestatsionaarse üldhariduse rakendamisel ning on läbi viidud kahe kooli õpetajate ühine kogemuste vahetamise seminar Võrumaa Kutsehariduskeskusega (2 päevane).
  • Projekti jooksul toimub kokku 4 õppereisi.

Toimumise aeg

01.09.2020 - 31.08.2022

Osalejad

Mittestatsionaarses üldharidusõppes osalevad õppijad.

 

Projektijuht ning lisainfo:

Kätlin Kruve