Õppetöö

Kutseeksamid


Alates 1. septembrist 2016 lõpetatavad õpilased kooli kohustusliku kutseeksamiga. Kutseeksamil hinnatakse õpiväljundite saavutatust ja seda on võimalik sooritada ka osade kaupa. Kui kutse- või erialal kutseeksameid ei korraldata ja seega kutseeksami sooritamine ei ole võimalik, lõpetatakse õpingud kooli lõpueksamiga. Täiendav informatsioon kutsetunnistuse taotlemise, kutsestandardite ja eksamite korraldamise kohta leiad aadressil www.kutsekoda.ee.

Alates 1. septembrist 2016 lõpetatavad õpilased kooli kohustusliku kutseeksamiga. Kutseeksamil hinnatakse õpiväljundite saavutatust ja seda on võimalik sooritada ka osade kaupa. Kui kutse- või erialal kutseeksameid ei korraldata ja seega kutseeksami sooritamine ei ole võimalik, lõpetatakse õpingud kooli lõpueksamiga. Täiendav informatsioon kutsetunnistuse taotlemise, kutsestandardite ja eksamite korraldamise kohta leiad aadressil www.kutsekoda.ee.