Turismiteenindus (3 a)

Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii kutse- kui  keskhariduse

Õppima asumise tingimused

 • Põhiharidus

Eriala eeldab head suhtlemisoskust, häid teadmisi eesti keeles, geograafias ja inglise keeles.

Vastuvõtul kontrollitakse neid teadmisi ja suulist eneseväljendusoskust.

Vastavalt Rakvere Ametikooli vastuvõtu korrale moodustub tulemustest pingerida.

Turismiteeninduse eriala omandamiseks õpitakse

 • suhtlemist külastajatega ja nende professionaalset teenindamist
 • külastajate ohutuse tagamist
 • hommikusöögi ja kohvipausi valmistamist ning serveerimist
 • majutusteenindust
 • turismiettevõtte teenuste tutvustamist ja müüki
 • kliendilt tellimuse vastuvõtmist
 • ettevalmistusi seminariks, sündmuseks ja vaba aja tegevusteks
 • seminari ja sündmuse teenindamist, vaba aja tegevuste läbiviimist
 • turismiettevõtte ruumide ja territooriumi korrashoidmist
 • Eesti kultuuri ja looduse tundmist ning tutvustamist külastajatele

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

 • Tublimatel õppijatel võimalus sooritada praktika Erasmus + raames välismaal
 • Praktika töö koolis ja praktika erinevates turismiettevõtetes üle Eesti
 • Eriala annab häid  väljavaateid ettevõtlusega alustamiseks
 • Eriala lõpetajad leiavad rakenduse väga erinevates turismiettevõtetes üle kogu Eesti

Omandatud kvalifikatsioon

 • Õppekava läbimisel omandad keskhariduse ning kõikidel õpilastel on võimalik taotleda 4. taseme turismiettevõtte teenindaja kutsetunnistust.

Edasiõppimise võimalused

 • turismi valdkonnas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool
 • turismialane kutseõpe 5.tasemel (mitmetes kutseõppeasutustes üle Eesti)
 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid

Tutvu õppekavagalink opens on new page
Tutvu rakenduskavagalink opens on new page
Täpsemalt vastuvõtuprotsessist - SIITlink opens on new page

Kandideerimine & lisainfo
Avaldatud 25.04.2023. Viimati muudetud 03.07.2024.