Veokorraldaja-logistik

 

Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii keskhariduse kui ka ameti

Logistika on lai valdkond, mis mängib olulist rolli meie igapäevaelu toimimisel. Logistika valdkonna töötajad teevad igapäevaselt tööd selle nimel, et klientide huvid ning ettevõtete vajadused oleksid rahuldatud. Veokorraldaja-logistik on professionaal, kes tegeleb igapäevaselt logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete haldamisega. Veokorraldaja-logistik tellib või korraldab vedusid, teeb kaubavarude täiendamist abistavaid tegevusi ning teenindab ettevõtte sise- ja väliskliente.Hea veokorraldaja-logistik omab mitmeid olulisi isikuomadusi: ta on suurepärase suhtlemisoskuse, analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvusega. Logistika valdkonna töötaja on sõbralik, vastutus- ja kohusetundlik ning suudab kiirelt tähtsaid otsuseid vastu võtta. Väga oluline on ka oskus meeskonnas töötada.

Eriala eeldab head keelekasutusoskust (eesti keel ja võõrkeel) ning häid teadmisi matemaatikas.

Sisseastumise eelduseks on põhihariduse olemasolu.

Vastuvõtu hindamiskriteeriumid:

  • Veokorraldaja-logistik õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 100p):
  • Hinnetest lõputunnistusel (max 10p). Hindamisel arvestatakse kolme lõputunnistusel olevat hinnet - eesti keel, võõrkeel, matemaatika - ja dokumentide õigeaegset ning korrektset esitamist.
  • Vastuvõtu katse ehk kirjaliku testi tulemusest (max 15p), kus kandidaadil tuleb sooritada valikvastustega test. Hinnatakse teadmisi järgmistes teemavaldkondades: matemaatika, inglise keel, eesti keel ja varia.
  • Rühmatöö tulemusest (max 25p). Rühmatööna lahendatakse lihtsamat erialast situatsioonülesannet ning tutvustatakse lahenduskäiku komisjonile. Hinnatakse rühmatöös osalemise aktiivsust ning töö tulemuse esitlemist.
  • Vastuvõtuvestluse tulemusest (max 50p). Kandidaadil tuleb tutvustada ning iseloomustada ennast; põhjendada erialavalikut; kirjeldada erialaga seotud tulevikuplaane. Kandidaat peaks olema tutvunud kodulehel oleva õppekavaga.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistide järele on kasvanud kiiresti, hea spetsialist saab head palka. Tööle rakendutakse nii logistikaettevõttesse kui ka erinevatesse tootmis- ja kaubandusettevõtetesse.

Valdkonna palgainfolink opens on new page

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel täies mahus omandad keskhariduse ning  taotled 4. taseme veokorraldaja-logistik kutset

Õpi edasi

Rakvere Ametikool pakub võimalust jätkata õpinguid logistiku (5. tase) õppekaval.

Lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata ka kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Tutvu õppekavagalink opens on new page
Tutvu rakenduskavagalink opens on new page
Tutvu üldõpingute rakenduskavagalink opens on new page

Kandideerimine & lisainfo
Avaldatud 07.02.2020. Viimati muudetud 01.07.2024.