Sõiduautotehnik (3 a)

Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Hea autotehnik on tehnilise taibuga ning teab autodest kõike. Ta oskab teha hooldus- ning remonditöid, määrata remonditööde vajadust ning tunneb ja oskab kasutada kõiki diagnostikaseadmeid. Töö eeldab tehnilist taipu ja huvi masinate vastu. Vajalik on hea füüsiline vorm ja vastupidavustäpsuspüsivus ning vastutustunne.

Eriala eeldab häid teadmisi füüsikas(elektrotehnika, Ohmi seadus), inglise keeles ja matemaatikas.

Sõiduautotehniku õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 60p):

  • Vastuvõtuvestluse tulemusest (max 20p). Kandidaat räägib endast, erialavaliku põhjustest, huvialadest, õpiharjumustest, tulevikuplaanidest. Hinnatakse suulist eneseväljendusoskust ja kandidaadi ettevalmistust vestluseks (kooli kodulehel eriala ja kooliga tutvumine).
  • Füüsika, matemaatika ja inglise keele hinnete keskmine (max 30p).
  • Testi tulemusest (max 10p). Testis on ülesanded füüsika, matemaatika ja inglise keele kohta. Hinnatakse loogilist mõtlemist ja ainealaseid teadmisi.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Mootorsõidukitehnik töötab transpordi- või autode tehnohoolduse ja remondiga tegelevas ettevõttes. Piirkonna peamisteks praktikaettevõteteks on Scania Eesti AS, Wiruauto ja Elke Rakvere. Kuna autode arv kasvab jõudsasti, annab see võimaluse ettevõtluseks ning uute töökodade avamiseks.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema isiklikud:

  • Erialale vastav tööriietus
  • Turvajalatsid
  • Peakate

Valdkonna palgainfolink opens on new page

Tutvu õppekavagalink opens on new page
Tutvu rakenduskavagalink opens on new page
Tutvu üldõpingute rakenduskavagalink opens on new page

Kandideerimine & lisainfo
Avaldatud 06.02.2020. Viimati muudetud 01.07.2024.