Consortsium for Promoting Worplace Based Learning in HoReCa


Projekti nimi
Consortsium for Promoting Worplace Based Learning in HoReCa

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

 

Projekti lühikirjeldus
Tartu Kutsehariduskeskuses, Viljandi Kutseõppekeskuses ja Rakvere Ametikoolis (konsortsiumis) osaleb õppetöös igapäevaselt kokku ligi 5000 õpilast ehk ligi 20 % Eestis esmast kutseharidust omandavatest põhi- või keskkoolijärgsetest õpilastest. Tulenevalt suurusest on meie tegevuse mõju Eesti majanduselus ning sellest tulenevalt ka vastutus väga suur. Uus kutseõppeasutuse seadus paneb kutseõpet pakkuvatele asutustele kohuseks arendada väljundipõhiseid õppekavasid, lühendada õppeaja kestust ning suurendada töökohapõhise õppe osakaalu ning õppe paindlikkust. Ettevõtted ootavad töömaailmaga tihedamalt seotud erialasid ning kaasaegsete töövõtete õpetamist, samuti on tõusnud kutsekoolide lõpetajatele esitatavad keeleoskuse ja muude võtmepädevuste nõuded. Arengukavade koostamisel on TKHK, VIKK ja RAK eelnevate nõuetega arvestanud ning seadnud prioriteetseteks valdkondadeks praktilise õppe osakaalu suurendamise, väljundipõhiste õppekavade väljatöötamise ning töökohapõhise õppe rakendamise ja töötajate professionaalsuse tõstmise.

Projekti koordinaator
Tartu Kutsehariduskeskus

Projekti partnerid
Rakvere Ametikool
Viljandi Kutseõppekeskus

Eesmärk
Tõsta oluliselt koolide ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamise ja rakendamise osas õpirände kaudu, mille abil tuuakse asutustesse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, õpipoisiõppe kvaliteetseks korraldamiseks, vastastikuste (kool vs ettevõte) suhete loomisel ja arendamisel, samuti praktilisi kogemusi õpipoiste juhendamisel kogenud Prantsusmaa juhendajate juures stažeerides. Projektis kirjeldatud lähenemine tagab oskused luua tihedamad sidemed töömaailmaga, mis on kutseõppes kriitilise tähtsusega. Teiseks suureks eesmärgiks vähendada väljalangevust ning parandada erialalisele tööle rakendumist (valdkonnas aastal 2011 kõigest 41%!), samuti tõsta projekti abil kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja), õpimotivatsiooni (praktiline töökohapõhine õpe).

Toimumise aeg
01.06.2015 - 31.05.2016

Tegevused
Eesmärkide saavutamiseks korraldab konsortsium (kuhu on kaasatud ka piirkondade majutus/toitlustusasutuste spetsialistid) käesoleva projekti raames kokku 38 õpirännet, sealhulgas kooli töötajate ja õpilaste õpiränded.
Tulenevalt eesmärgist rakendada lähitulevikus töökohapõhist õpet on peamises fookuses Prantsusmaa töökohapõhise õppe rakendamise kompetents ja kogemused ning Eesti õpilaste praktiline juhendamine prantsuse ettevõtete juhendajate monitoorimisel/juhendamisel.

Osalejad Rakvere Ametikoolist

  • 4.04.-01.05.2016 MT14 õpilane Elena Tamsalu
  • 04.-17.04.2016 kutseõpetaja Ülle Roodevee ja praktikajuhendaja Marve Reiu Aqva Hotel&SPAst
  • 16.05.-12.06.2016 koka eriala õpilased Merit Kibus ja Siim Lümat
  • 16.05.-29.02.2016 kutseõpetaja Eha Taim, cateringi juht Terje Tiimus ja praktikajuhendajad Andres Lill ja Kertu Sammel Aqva Hotel&SPAst
MT eriala praktika Pranstusmaal

 

Projekti nimi
Consortsium for Promoting Worplace Based Learning in HoReCa

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

 

Projekti lühikirjeldus
Tartu Kutsehariduskeskuses, Viljandi Kutseõppekeskuses ja Rakvere Ametikoolis (konsortsiumis) osaleb õppetöös igapäevaselt kokku ligi 5000 õpilast ehk ligi 20 % Eestis esmast kutseharidust omandavatest põhi- või keskkoolijärgsetest õpilastest. Tulenevalt suurusest on meie tegevuse mõju Eesti majanduselus ning sellest tulenevalt ka vastutus väga suur. Uus kutseõppeasutuse seadus paneb kutseõpet pakkuvatele asutustele kohuseks arendada väljundipõhiseid õppekavasid, lühendada õppeaja kestust ning suurendada töökohapõhise õppe osakaalu ning õppe paindlikkust. Ettevõtted ootavad töömaailmaga tihedamalt seotud erialasid ning kaasaegsete töövõtete õpetamist, samuti on tõusnud kutsekoolide lõpetajatele esitatavad keeleoskuse ja muude võtmepädevuste nõuded. Arengukavade koostamisel on TKHK, VIKK ja RAK eelnevate nõuetega arvestanud ning seadnud prioriteetseteks valdkondadeks praktilise õppe osakaalu suurendamise, väljundipõhiste õppekavade väljatöötamise ning töökohapõhise õppe rakendamise ja töötajate professionaalsuse tõstmise.

Projekti koordinaator
Tartu Kutsehariduskeskus

Projekti partnerid
Rakvere Ametikool
Viljandi Kutseõppekeskus

Eesmärk
Tõsta oluliselt koolide ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamise ja rakendamise osas õpirände kaudu, mille abil tuuakse asutustesse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, õpipoisiõppe kvaliteetseks korraldamiseks, vastastikuste (kool vs ettevõte) suhete loomisel ja arendamisel, samuti praktilisi kogemusi õpipoiste juhendamisel kogenud Prantsusmaa juhendajate juures stažeerides. Projektis kirjeldatud lähenemine tagab oskused luua tihedamad sidemed töömaailmaga, mis on kutseõppes kriitilise tähtsusega. Teiseks suureks eesmärgiks vähendada väljalangevust ning parandada erialalisele tööle rakendumist (valdkonnas aastal 2011 kõigest 41%!), samuti tõsta projekti abil kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja), õpimotivatsiooni (praktiline töökohapõhine õpe).

Toimumise aeg
01.06.2015 - 31.05.2016

Tegevused
Eesmärkide saavutamiseks korraldab konsortsium (kuhu on kaasatud ka piirkondade majutus/toitlustusasutuste spetsialistid) käesoleva projekti raames kokku 38 õpirännet, sealhulgas kooli töötajate ja õpilaste õpiränded.
Tulenevalt eesmärgist rakendada lähitulevikus töökohapõhist õpet on peamises fookuses Prantsusmaa töökohapõhise õppe rakendamise kompetents ja kogemused ning Eesti õpilaste praktiline juhendamine prantsuse ettevõtete juhendajate monitoorimisel/juhendamisel.

Osalejad Rakvere Ametikoolist

  • 4.04.-01.05.2016 MT14 õpilane Elena Tamsalu
  • 04.-17.04.2016 kutseõpetaja Ülle Roodevee ja praktikajuhendaja Marve Reiu Aqva Hotel&SPAst
  • 16.05.-12.06.2016 koka eriala õpilased Merit Kibus ja Siim Lümat
  • 16.05.-29.02.2016 kutseõpetaja Eha Taim, cateringi juht Terje Tiimus ja praktikajuhendajad Andres Lill ja Kertu Sammel Aqva Hotel&SPAst
MT eriala praktika Pranstusmaal

 

Katre Lomp