Autokool


Rakvere Ametikooli autokool pakub B-kategooria kursuseid. Tegutsemisluba nr 6983HTM.

Lisaks kooli personalile ja õpilastele, võivad autokooli õppima asuda ka väljastpoolt tulevad inimesed.

Õppetöö toimub Rakvere Ametikoolis, Piiri 8. Teooriaõpe kestab minimaalselt 2 kuud ja õppetöö on 2 korda nädalas (T ja N, algusega kell 15.40). Sõiduõppe graafik tehakse jooksvalt õpingute ajal.

Kursusest osavõtjale esitatavad tingimused:

1) elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis;

2) omab kehtivat tervisetõendit vastava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega;

3) B-kategooria kursusele registreeruja peab olema koolituse alustamisel vähemalt 15,5 aastane

4) T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel, mille täismass ei ületa 18 000 kg on koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane.

5) T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel  on koolituse alustamisel vähemalt 14,5-aastane

Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud.

 

Registreerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

 • 1 foto (dokumendifoto)
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (1. grupi mootorsõidukijuht), mille väljaandmisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud
 • pass või ID kaart

Rakvere Ametikooli õpilaste registreerimisel soodushinnaga koolituskursusele ei tohi õpilasel olla õppevõlgnevusi (vajalik grupijuhendaja tõend)

Õppevõlgnevuste korral tasub õpilane kursuse täismaksumuse ilma soodushinnata Ületulek teisest autokoolist Rakvere Ametikooli autokooli maksab 32 eurot

 

Kursuse eest tasumine

 • Kursuse eest tasumine toimub Rakvere Ametikooli poolt esitatud arve alusel, mis väljastatakse koolitusele registreerimise järgselt enne koolituskursuse algust.
 • Kui kursuse eest ei tasu kursusel osaleja, tuleb maksekorralduse selgitusse kanda lisaks arve numbrile isiku nimi ja isikukood, kelle eest makse tasutakse.
 • B-kategooria koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas, kusjuures esimene osamakse (lepingutasu) on 150 eurot. Õppesõidugraafikusse lülitatakse õpilane siis, kui tal on teine osamakse tasutud.

Lepingu sõlmimine

 • Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo on aktsepteerinud teda koolituskursusel osalejana.
 • Kursusel osalejaga sõlmib kool koolituslepingu (lisa 2). Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja.

Õpetajad

 • Ilmar Saar mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004794

 • Tiit Nõlvak; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2003. a. Tunnistus ÕT004796

 • Mailis Kivirand; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004870

Dokumendid

 

Rakvere Ametikooli autokool pakub B-kategooria kursuseid. Tegutsemisluba nr 6983HTM.

Lisaks kooli personalile ja õpilastele, võivad autokooli õppima asuda ka väljastpoolt tulevad inimesed.

Õppetöö toimub Rakvere Ametikoolis, Piiri 8. Teooriaõpe kestab minimaalselt 2 kuud ja õppetöö on 2 korda nädalas (T ja N, algusega kell 15.40). Sõiduõppe graafik tehakse jooksvalt õpingute ajal.

Kursusest osavõtjale esitatavad tingimused:

1) elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis;

2) omab kehtivat tervisetõendit vastava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega;

3) B-kategooria kursusele registreeruja peab olema koolituse alustamisel vähemalt 15,5 aastane

4) T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel, mille täismass ei ületa 18 000 kg on koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane.

5) T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel  on koolituse alustamisel vähemalt 14,5-aastane

Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud.

 

Registreerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

 • 1 foto (dokumendifoto)
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (1. grupi mootorsõidukijuht), mille väljaandmisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud
 • pass või ID kaart

Rakvere Ametikooli õpilaste registreerimisel soodushinnaga koolituskursusele ei tohi õpilasel olla õppevõlgnevusi (vajalik grupijuhendaja tõend)

Õppevõlgnevuste korral tasub õpilane kursuse täismaksumuse ilma soodushinnata Ületulek teisest autokoolist Rakvere Ametikooli autokooli maksab 32 eurot

 

Kursuse eest tasumine

 • Kursuse eest tasumine toimub Rakvere Ametikooli poolt esitatud arve alusel, mis väljastatakse koolitusele registreerimise järgselt enne koolituskursuse algust.
 • Kui kursuse eest ei tasu kursusel osaleja, tuleb maksekorralduse selgitusse kanda lisaks arve numbrile isiku nimi ja isikukood, kelle eest makse tasutakse.
 • B-kategooria koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas, kusjuures esimene osamakse (lepingutasu) on 150 eurot. Õppesõidugraafikusse lülitatakse õpilane siis, kui tal on teine osamakse tasutud.

Lepingu sõlmimine

 • Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo on aktsepteerinud teda koolituskursusel osalejana.
 • Kursusel osalejaga sõlmib kool koolituslepingu (lisa 2). Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja.

Õpetajad

 • Ilmar Saar mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004794

 • Tiit Nõlvak; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2003. a. Tunnistus ÕT004796

 • Mailis Kivirand; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004870

Dokumendid

 

Info ja registreerimine

Avatud õpe

Avatud õpe sobib kõigile, kes soovivad enesetäiendamise eesmärgil koos tasemeõppe õpilastega omandada teadmisi lisaerialal või mõnes üksikus õppeaines. Võimalik on koostada endale individuaalne õpingukava, valides huvipakkuvaid aineid ühest või mitmest erinevast õppekavast.

Läbitud õppeainete kohta väljastatakse tunnistus ja/või tõend. Täiendusõppes kogutud ainepunkte (EKAP) on võimalik üle kanda tasemekoolitusse. Õppetöö toimub tunniplaani alusel.

Õppimine on tasuline. Õppeteenustasu oleneb õpingute mahust ja valitud ainetest.