Autokool

Rakvere Ametikooli autokool pakub B-, C1- ja C-kategooria kursuseid. Tegutsemisluba nr 6983HTM

Lisaks kooli personalile ja õpilastele, võivad autokooli õppima asuda ka väljastpoolt tulevad inimesed.

Õppetöö toimub Rakvere Ametikoolis, Piiri 8. Teooriaõpe kestab 2 kuud ja õppetöö on 2 korda nädalas (T ja N, algusega kell 15.40). Sõiduõppe graafik tehakse jooksvalt õpingute ajal.

Registreerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid.

B-kategooria

 • 1 foto (dokumendifoto)
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (I või II grupi mootorsõidukijuht), mille väljaandmisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud
 • pass või ID kaart

C1-kategooria

 • 1 foto (dokumendifoto)
 • B-kategooria juhtimisõigust tõendav dokument
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (C-kategooria või II grupi mootorsõidukijuht)
 • pass või ID kaart

C-kategooria

 • 1 foto (dokumendifoto)
 • B-kategooria auto juhiluba, mis on kehtinud vähemalt üks aasta.
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (C-kategooria või II grupi mootorsõidukijuht)
 • pass või ID kaart

Osalemise tingimused

 • Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud.
 • B-kategooria kursusele registreeruja peab olema vähemalt 15,5 aastane.
 • C1-kategooria kursusele registreeruja peab olema vähemalt 17,5 aastane.
 • C-kategooria kursusele registreeruja peab olema vähemalt 21 aastane.
 • Rakvere Ametikooli õpilaste registreerimisel soodushinnaga koolituskursusele ei tohi õpilasel olla õppevõlgnevusi (vajalik klassijuhtaja tõend).
 • Õppevõlgnevuste korral tasub õpilane kursuse täismaksumuse ilma soodushinnata (lisa 4).
 • Ületulek teisest autokoolist Rakvere Ametikooli autokooli maksab 32 eurot.

Kursuse eest tasumine

 • Kursuse eest tasumine toimub Rakvere Ametikooli poolt esitatud arve alusel, mis väljastatakse koolitusele registreerimise järgselt enne koolituskursuse algust.
 • Kui kursuse eest ei tasu kursusel osaleja, tuleb maksekorralduse selgitusse kanda lisaks arve numbrile isiku nimi ja isikukood, kelle eest makse tasutakse.
 • B-kategooria koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas, kusjuures esimene osamakse (lepingutasu) on sellisel juhul 130 eurot. Õppesõidugraafikusse lülitatakse õpilane siis, kui tal on teine osamakse tasutud.

Lepingu sõlmimine

 • Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo on aktsepteerinud teda koolituskursusel osalejana.
 • Kursusel osalejaga sõlmib kool koolituslepingu (lisa 2). Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja.