Autokool

Rakvere Ametikooli autokool pakub B-kategooria kursuseid. Tegutsemisluba nr 6983HTM.

Lisaks kooli personalile ja õpilastele, võivad autokooli õppima asuda ka väljastpoolt tulevad inimesed.

Õppetöö toimub Rakvere Ametikoolis, Piiri 8. Teooriaõpe kestab 2 kuud ja õppetöö on 2 korda nädalas (T ja N, algusega kell 15.40). Sõiduõppe graafik tehakse jooksvalt õpingute ajal.

 

Registreerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid

 • 1 foto (dokumendifoto)
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (I või II grupi mootorsõidukijuht), mille väljaandmisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud
 • pass või ID kaart

Osalemise tingimused

 • Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud.
 • B-kategooria kursusele registreeruja peab olema vähemalt 15,5 aastane.
 • Rakvere Ametikooli õpilaste registreerimisel soodushinnaga koolituskursusele ei tohi õpilasel olla õppevõlgnevusi (vajalik klassijuhtaja tõend).
 • Õppevõlgnevuste korral tasub õpilane kursuse täismaksumuse ilma soodushinnata (lisa 4).
 • Ületulek teisest autokoolist Rakvere Ametikooli autokooli maksab 32 eurot.

Kursuse eest tasumine

 • Kursuse eest tasumine toimub Rakvere Ametikooli poolt esitatud arve alusel, mis väljastatakse koolitusele registreerimise järgselt enne koolituskursuse algust.
 • Kui kursuse eest ei tasu kursusel osaleja, tuleb maksekorralduse selgitusse kanda lisaks arve numbrile isiku nimi ja isikukood, kelle eest makse tasutakse.
 • B-kategooria koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas, kusjuures esimene osamakse (lepingutasu) on sellisel juhul 130 eurot. Õppesõidugraafikusse lülitatakse õpilane siis, kui tal on teine osamakse tasutud.

Lepingu sõlmimine

 • Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo on aktsepteerinud teda koolituskursusel osalejana.
 • Kursusel osalejaga sõlmib kool koolituslepingu (lisa 2). Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja.

Õpetajad 

Ilmar Saar mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004110 
Tiit Nõlvak; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2003. a. Tunnistus ÕT004109
Mailis Kivirand; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004112