fbpx

Veoautojuht, 6 kuud

Veoautojuht

4. taseme esmaõpe, õppemaht 30 EKAP-it
Mittestatsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub sessioonidena

Õppekavarühm:

Transporditeenused

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik,

 • kelle tervislik seisund vastab Liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele.
 • kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:
 • on omanud vähemalt pool aastat B-kategooria või BC1-kategooria auto juhiluba arvestades kursusele taotluse esitamise kuupäevast; (see tähendab vähemalt 0,5 aastat ilma „vahtraleheta”);
 • vanus vähemalt 21 aastat.

Eriala lühitutvustus (sh võimalused tööturul):

Veoautojuht teostab nii siseriikliku kui ka rahvusvaheliste veoste vedu.

Töö on vahelduva iseloomuga, iseseisev, võib esineda töötamist nädalavahetustel, riiklikel pühadel, samuti ka õhtusel ja öisel ajal. Veoautojuhina töötamine nõuab emotsionaalset stabiilsust, head nägemist, pinge- ja stressitaluvust, täpsust, kiiret reageerimist ja õiget tegutsemist ekstreem-situatsioonides. Vajalikud on ka korrektsus, analüüsivõime, vastutustunne ja oskus planeerida enda tööd ja aega.

Töö on seotud teenindamisega, mis eeldab korrektset välimust, suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, kannatlikkust, võimet tulla toime erinevate inimestega. Veoautojuht arvestab teiste liiklejatega ja suhtub neisse lugupidavalt.

Lõpetaja saab:

 • C-kategooria mootorsõidukijuhi autokooli tunnistuse, mis annab C-kategooria mootorsõidukijuhi eksamite sooritamise õiguse Maanteeametis.
 • Õiguse taotleda Maanteeametis veoautojuhi ametikoolituse tunnistust.

Sisseastumiseks vajalik esitada järgmised dokumendid:

 1. ID- kaart või pass,
 2. vormikohane avaldus (täidetakse dokumentide vastuvõtukomisjonis)
 3. põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel Rakvere Ametikoolis kinnitatud koopia,
 4. kehtiv C-kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend või lisada väljatrükk   ekraanitõmmisest (Print Screen) Maanteeameti e-teenindusest või Digilugu.ee. Pärast 24.10.2014 välja antud tõendil  peab olema lubav märge “2.gruppi kuuluv mootorsõidukijuht (kutseline mootorsõidukijuht)”.
 5. B- või BC1-kategooria  juhiluba

Õppekava ja rakenduskava

Kontakt:

lmar Saar
Ilmar.Saar@rak.ee

Janek Pukka
Janek.Pukka@rak.ee