fbpx

Väikemasina, mootorratta- ja jalgrattatehnik

Väikemasina, mootorratta- ja jalgrattatehnik

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

Eriala lõpetanu omab vajalikke väikemasina-, mootorratta- ja jalgrattatehniku töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi;remondib ja hooldab väikemasinaid, mootorrattaid ja jalgrattaid, järgides keskkonnaohutuse nõudeid; kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult; kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele; hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase; mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt.

Kvalifikatsioonieksam:
Väikemasina-, mootorratta- ja jalgrattatehnik, tase 4

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Janek Pukka
Janek.Pukka[ätt]rak.ee
(+372) 329 5047