fbpx

Turismikorraldaja

Turismikorradaja

Spetsialiseerumine maaturismi ettevõtlusele

5 taseme õpe, õppemaht 120 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub sessioonidena/üks nädal  kuus  ja algab oktoobri teisel poolel
Õppeaeg 2 aastat

Õppekavarühm:

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda keskhariduse olemasolul.

Eriala lühitutvustus:

Turismikorraldaja töötab organisatsioonis, mille tegevuseks on  turismi arendamine ja korraldamine. Näietks kohalik omavalitsus, vabaühendused, turismiinfokeskused ja turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Turismikorraldaja tööülesanneteks  on  turismiettevõtte tegevuse planeerimine, arendamine ja majandamine, turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, turundus ja müük ning klientide teenindamine ja turismiinfo vahendamine.

Turismikorraldaja algatab ja teeb turismialast piirkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd.

Toimub spetsialiseerumine maaturismi ettevõtlusele.

Praktikabaasideks on turismivaldkonna ettevõtted nii Ida- kui ka Lääne- Virumaalt ja ka teistest maakondadest.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Turismikorraldaja, tase 5

Edasiõppimise võimalus:

Edukal lõpetajal on võimalik jätkata kõrghariduses.

Õppekava ja rakenduskava