fbpx

Täiskasvanud õppija nädal

Majutus-ja toitlustusasutuse koristamine – päevateema Sügisene aknapesu

17.10.2019 Rakvere Ametikool Piir 8

Registreerimine

Ees- ja perekonnanimi*

E-posti aadress*

Kontakttelefon*

* kohustuslikud väljad

Teie isikuandmeid töödeldakse üksnes kindla kursuse korraldamisega (näiteks kursuslaste nimekirjade haldamine, tunnistuste väljastamine). Isikuandmeid edastatakse ilma Teie nõusolekuta kolmandatele isikutele või asutustele juhul, kui kolmas isik, kellele andmed edastatakse, töötleb isikuandmeid seaduse alusel. Teie luba salvestatakse. Seejuures järgime Euroopa Liidus kehtivaid andmekaitsmise põhimõtteid. Teil on kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega, sealhulgas õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Teil on igal ajal õigus täpsustada oma isikuandmete töötlemise tingimusi võttes ühendust isikuandmete vastutava töötlejaga Rakvere Ametikooli e-posti aadressil info@rak.ee
Nõustun sellega, et käesolevas vormis minu esitatud isikuandmeid ja muid lepingulisi andmeid, mis on seotud Rakvere Ametikooli kursusele registreerumisega, kogutakse, säilitatakse, töödeldakse ja kasutatakse Rakvere Ametikooli poolt.

Nõustun
Ei nõustu