fbpx

Toitlustusteenindus

Toitlustusteenindus

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Majutamine ja toitlustamine

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Eriala lühitutvustus:

Toitlustusteenindus on valdkond, kus töökohad paiknevad väga erinevates toitlustus- ja majutusteenuseid pakkuvates ettevõtetes, näiteks laevadel, konverentsi- ja ürituskorraldusfirmades ning toitlustusteenuseid pakkuvates turismiettevõtetes.

Toitlustusteeninduse eriala lõpetanul on mitmekülgsed teadmised ja oskused töötamaks erinevates toitlustusettevõtetes, seda nii köögis kui ka saalis. Ta valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi. Toitlustusteenindaja valmistab jooke ning serveerib toite ja jooke, suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Teenindusprotsessi lõpetamisel arveldab klientidega, küsib tagasisidet ja saadab kliendid ära positiivset kliendikontakti hoides.

Vastutab teenindusprotsessi toimimise eest, töötab meeskonnas ja juhendab vajadusel abikelnerit. Tunneb ettevõtte tooteid ja teenuseid.

Praktiline õpe toimub peamiselt kooli õppeköökides ning õpperestotanis,  praktikabaasiks on peamiselt majutuse- ja toitlustusega  tegelevad ettevõtted nii Lääne-Virumaal kui ka terves Eestis.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Kelner, tase 4

Õppekava ja rakenduskava