fbpx

Tisler

Tisler

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

Tislerid valmistavad, puidust või puidupõhistest materjalidest detaile ja koosteid, st üksikdetailidest ühendamise teel saadud tooteid, dekoreerivad ja remondivad puitmööblit ning mööbli puitosi. Lisaks valmistavad puidust pisidetaile, muusikainstrumente, mudeleid, šabloone, näidiseid ja teisi tooteid.
Töös kasutab tisler erinevaid tööoperatsioone: kattevineeri koostamist, vineerimist, liimimist jt.
Olenevalt ettevõttest võib töö iseloom olla väga erinev, mõnes ettevõttes  tuleb teha pidevalt erinevaid tooteid, teises masstoodangut või töötada tellijate juures. Karjääri on tisleri eriala lõpetajal võimalik teha lihtsast töömehest kuni keskastme juhini.

Lõpetaja teadmised ja oskused:

  • tunneb töös kasutatavaid materjale ja nende omadusi;
  • oskab lugeda jooniseid ja valmistada eskiise;
  • omab teadmisi lõiketöötlusviisidest;
  • tunneb puidulõikepinke ja masin-liine ning nende seadistamist;
  • tunneb toodete kvaliteedinõudeid;
  • töötleb toorikuid ja valmistab detaile puidutöötlemismasinatel;
  • töötleb puitu kasutades puidu käsitsitöötlemise võtteid;
  • koostab puittooteid.

Õppetööks on koolil kaasaegsed klassiruumid ja seadmed. Praktika toimub peamiselt Lääne-Virumaa, aga ka teiste maakondade puiduvaldkonna ettevõtetes.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Õppekava õpiväljundite omandamisel täismahus omandatakse kutsele „Tisler, tase 4” vastavad kompetentsid.

Edasiõppimise võimalus:

Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata Võrumaa Kutsehariduskeskuses rakendusliku kõrghariduse tasemel.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Tõnu.Suurkaev
Tonu.Suurkae[ätt]rak.ee