Tasuta kursused

Koolitusi rahastatakse ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“, kinnitatud Haridus-ja teadusministri 8. Juuni 2015.a käskkirjaga nr 235.

Koolituse sihtgrupid on:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud;
  • Keskhariduseta täiskasvanud;
  • Aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+;

Koolitused vastavad täiskasvanute koolituse seaduse ja täiendkoolituse standardi nõuetele.

Kursuse nimetus Ajavahemik/aeg Maht (t)
Laotöö pädevused ja kaupade käitlemine 21.02 – 5.05.2017
T 16.00 – 20.00
60
Logistiku ja transpordi- ja veokorraldaja täiendõpe 13.02 – 8.05.2017
E 16.00 – 20.00
60
Katusekonstruktsioonide ehitamine 13.03 – 16.06.2017
E ja T 16.00 – 20.00
160
Hoonete fassaadide soojustamine 29.03 – 17.05.2017
K ja N 16.00 – 20.00
80
Kõnniteekatete paigaldamine ja paekivimüüritiste ladumine 10.04 – 16.06.2017
E ja K 16.00 – 20.00
80
Plaatija 13.03 – 19.05.2017
R 8.00 – 14.00
80
Dekoratiivviimistlemine 16.03 – 27.04.2017
T ja N 17.00 – 20.00
60
Küberturve igaühele 22.05 – 26.05.2017
20
Kontoritöö tarkvara kasutamine 7.02 – 2.03.2017
T ja N 16.00 – 20.00
40
Arvutikoolitus MS Excel 14.03 – 6.04.2017
T ja N 16.00 – 20.00
40
CAD programmjoonestamine CNC töötlemiskeskusel
töötamiseks
06.02 – 13.04.2017
E ja N 16.30 – 19.30
80
Puidupingi operaatori koolitus 13.03 – 27.04.2017
T ja N 16.00 – 20.00
60
CNC töötlemiskeskuse operaatori koolitus avatakse grupi täitumisel
120
Puhastusteenindaja põhitõed ja hooldekoristus 13.02 – 5.04.2017
E ja K 16.00 – 20.00
80
MIG/MAG ja TIG keevituse kompetentside omandamine 3.04 – 31.05.2017
E – N 16.00-20.00
120
Keevitaja täiendkoolitus sertifikaadi EVS_EN ISO 9606-1
omandamiseks
27.03 – 31.03.2016
E – R 8.15 – 15.30
40
Catering-teeninduse korraldamine 7.03 – 25.05.2017
T ja N 16.00 – 20.00
80
Pagar-kondiitri täiendõpe 21.02 – 10.05.2017
T ja K 16.00 – 19.00
80
Klienditeenindaja suhtlemispädevused 7.03 – 13.06.2017
T 16.00 – 20.00
80
Abikoka kompententside omanadamine 21.02 – 31.05.2017
T ja K 16.00 – 20.00
120
Puitkonstruktsioonide valmistamine-terrassid,
õueehitised, piirdeaiad
7.03 – 25.05.2017
T ja N 16.00 – 20.00
120

– koolitusel on vabu kohti
– koolituse kohad on täitunud

Info ja registreerimine (+372) 329 5035, maimu.poldma[ätt]rak.ee