fbpx

Täiendkoolitus

Rakvere Ametikool pakub mitmekülgseid täienduskoolituste võimalusi isiksuse arenguks ja edukaks toimetulekuks läbi elukestva õppe. 

Pakume täiend-ja ümberõpet, õppurite kasutada on kaasaegsed õppeklassid, arvutiklassid ja õppetöökojad. 

Täienduskoolituse õppekava näitab, millised teadmised, oskused või hoiakud õppija omandab ning missugune on õpetaja(te) kvalifikatsioon.  Täienduskoolitusi viivad läbi vastava erialase hariduse või erialase töökogemusega koolitajad.

Tasuliste koolitustena korraldame nii õppekavarühmadega seotud tööalaseid kursusi kui ettevõtete vajadustele vastavaid sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks.

Tutvuge meie tasuliste ja tasuta tööalaste koolitustega.

Dokumendid:

Info (+372) 329 5035, ylle.tooming@rak.ee