fbpx

Sõidukite pindade hooldaja/rehvitehnik

Sõidukite pindade hooldaja/rehvitehnik

3. taseme esmaõpe, õppemaht 60 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 1 aasta

Õppekavarühm:

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Nõuded alustamiseks:

Õppima asumiseks ei nõuta põhihariduse olemasolu.

Eriala lühitutvustus:

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik tegeleb mootorsõidukite, liikur- ja väikemasinate, haagiste värvkatte, salongi sisustusmaterjalide, kere osade ja mootoriruumi puhastamise ja hooldamisega. Ta määrab määrdumise liigi ja ulatuse ning pakub õigeid lahendusi puhastamiseks ja hooldamiseks. Ta oskab töötada professionaalsete puhastus- ja hooldusvahenditega, kasutades asjakohaseid seadmeid ning tehnoloogiaid. Rehvitööde käigus vahetab rehve ja teeb sellega kaasnevaid töid. Oskab kasutada rehvitöödel vajalikke materjale, käsitleda ohutult seadmeid ja tööriistu ning planeerida, teostada ja hinnata oma tööd.

Oskused ja teadmised mida omandad:

  • töö- ja keskkonnaohutus;
  • sõiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja hooldamine;
  • rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine;
  • sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine;
  • sõiduki mootoriruumi puhastamine ja pindade hooldamine;
  • sõiduki põhjapesu;
  • rehvivahetustööd;
  • rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra kontrollimine;
  • rehviparandustööd.

Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik töötab erinevates autoremondi ja –hooldusega tegelevates ettevõtetes või füüsilisest isikust ettevõtjana. Tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Sõidukitepindadehooldaja/rehvitehnik ametikohalt on võimalik edasi areneda autotehnikuks.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik, tase 3

Edasiõppimise võimalus:

Peale põhihariduse omandamist on võimalus jätkata õpinguid Rakvere Ametikoolis sõiduautotehniku, autokeretehniku või automaalri erialal.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Janek Pukka
Janek.Pukka[ätt]rak.ee
(+372) 329 5047