fbpx

Sõiduautotehnik

Mootorsõidukitehnik

Võimalikud spetsialiseerumised:
Sõiduautotehnik
Veoauto- ja bussitehnik
Väikemasina-, moto- ja jalgrattatehnik

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal

Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Nõuded alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus (sh võimalused tööturul):
Mootorsõidukitehnik töötab transpordi- või autode tehnohoolduse ja remondiga tegelevas ettevõttes. Töö sisuks on autode ja haagiste tehnoseisundi kontrollimine, remondivajaduse määramine ning tehnohooldus ja remont. Mootorsõidukitehnik kasutab vastavaid käsi-, elektri- ja pneumotööriistu ning garaaži-, diagnostika- jt. seadmeid. Mootorsõidukitehnik suudab tegelda ka traktorite, tsiklite, ATV-dega.

Mootorsõidukitehniku töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning kataloogide jt. juhendmaterjalide kasutamist. Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga on vajalik pidev enesetäiendamine.

Lõpetaja omab teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

  • Autode mehaanilised osad;
  • Elektriseadmete ehitus;
  • Tehniline hooldamine;
  • Vigade diagnoosimine ja kõrvaldamine;
  • Elektrivoolu toimimimise põhimõtteid.

Mootrosõidukitehniku eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus ning analüüsi- ja otsustusvõime.

Õppetöö toimub kooli kaasaegsete seadmetega garaažis ning praktikaettevõteteks on mootorsõidukite hoolduse ja remondiga tegelevad ettevõtted.

Kutsekvalifikatsioonieksam vastavalt spetsialiseerumisele:
Sõiduautotehnik, tase 4
Veoauto- ja bussitehnik, tase 4
Väikemasina-, moto- ja jalgrattatehnik, tase 4

Edasiõppimise võimalus:
Rakvere Ametikoolis on võimalus peale lõpetamist edasi õppida Sõiduauto-diagnostikuks.

Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis autotehnika õppesuunal.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Janek Pukka
Janek.Pukka@rak.ee
329 5047