Sisseastujale

Vastuvõtt 2019/2020

Õpilaste vastuvõtt õppeaastaks 2019/2020 algab 20. maist kuni 27. juunini. Dokumente saab esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS). Koolis kohapeal toimub dokumentide vastuvõtt tööpäevadel kell 9.00-14.00.

Uuri  lähemalt, millised dokumendid tuleb sisseastumisel esitada.

Õpilaste vastuvõtu kord
Info telefonil +3723295030 või vastuvott@rak.ee

Täpsema info vestluste kohta leiad oma vastuvõtuavalduselt!

 

Õpinõustaja - Pille Kriisa
pille.kriisa@rak.ee

Karjäärikoordinaator - Merle Aasna
merle.aasna@rak.ee

Pane tähele!

  • Õppimine Rakvere Ametikoolis on tasuta
  • Õpilastel on võimalus saada õppetoetuseid ja põhikooli järgselt tasuta koolilõunat
  • Õpilastel on õpilaskodu kasutamise võimalus
  • Praktilisel tööl ja praktikal on õpilased kohustatud kandma eririietust.
    Tutvu sellega lähemalt siit!

Vastuvõtt

Koolis kohapeal toimub dokumentide vastuvõtt tööpäevadel kell 9.00-14.00

Uuri  lähemalt, millised dokumendid tuleb sisseastumisel esitada.

Õpilaste vastuvõtu kord
Info telefonil +3723295030 vastuvott@rak.ee

Osale vestlusel

Täpsem info vestluse toimumise ja kellaaja kohta leiad oma vastuvõtuavalduselt.

IT süsteemide nooremspetsialisti õppekohtadele vastuvõtt

Avaldusi võetakse vastu alates 20. maist 2019, avalduse tegemisel SAIS-süsteemis ei pea veel lõputunnistust lisama. Vastuvõtunädala katsed toimuvad ajavahemikul 17.-20 juunil 2019, katsed toimuvad kandidaadi jaoks kahel päeval. Lisavastuvõtt kui õppekohti on üle toimub augustis.

Vastuvõtu nädal:

Toimub kutsesobivuse testimine, õppimisvõime hindamine, praktiliste ülesannete sooritamine.

Sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu saad teada, kas saad asuda õppima valitud erialale.

Positiivse otsuse korral, tuleb sul kinnitada kooli õppima asumine.

Tee nii:

 

Sisene sisseastumise  infosüsteemi (SAIS) ja kinnita oma õppima asumine!

Palju õnne! Tere tulemast Rakvere Ametikooli!