Новости

Erasmus+ õpiränne 2023 kevadel 29. ноября rakvere.ametikool


Erasmus+ õpiränne 2023 kevadel

2022/23 kevadpoolaastal on planeeritud järgmised õpiränded:

 • 06.03 -30.04.2023 Hispaanias Granadas: TK, K, PK, AL, TT, T, MT.
 • 16.04 - 13.05.2023  Itaalias, Leedus ja Lätis: LGA
 • Kevadel 2023 Poolas Poznanis: T, EV, EP
 • Kevadel 2023 Norras Lyngdalis: AL, EP

Loend õpirände sihtriikidest ja aegadest ei ole lõplik ja sõltub vastuvõtjate valmisolekust meie õpilaste praktikat korraldada.

Võid ka ise otsida endale praktikakoha välismaal. Kui oled leidnud vastuvõtja, anna sellest teada, kontrollime praktikabaasi sobivust ja valmisolekut õpirännet korraldada.

Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda ainult vanema kirjalikul loal.

Põhihariduse baasil õppima asunud peavad õppima vähemalt II kursusel; keskhariduse baasil õppima asunud I kursusel.

Kandideerida võivad ka vilistlased, õpirändes saab osaleda ühe aasta jooksul pärast kooli lõpetamist. Kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.

Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:

 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist õppetöösse, käitumist koolis ja kooliväliselt (õppevõlgnevusi ei tohi kindlasti olla ja pidev puudumine ning tundidesse hilinemine ei tule kandideerimisel kasuks)
 • inglise keele või sihtriigi keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust.

Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:

 • motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline, erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • aktiivne ja algatusvõimeline,
 • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ja oskab arvestada kaaslastega.

Erasmus+ programm katab reisi-, kindlustus- ja elamiskulud vastavalt sihtriigile ja õpirände pikkusele kehtestatus eelarve ulatuses.

Arvesta, et:

 • Pead olema valmis mitu nädalat iseseisvalt välisriigis elama, õppima ja töötama.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavates infotundides, mis toimuvad pärast õppetunde.
 • Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
 • Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

Kui oled viimasel kursusel, mõtle hästi läbi, kuidas õpiränne võib mõjutada sinu kooli lõpetamiseks vajalike eksamite sooritamist.

Palun arvesta, et osa riikide puhul on tegemist nö topeltkandideerimisega, kus õpirände toimumise peab kinnitama ka vastuvõttev partner välisriigis: alles vastuvõtva partneri kinnituse saanud õppurid saavad õpirändama minna. Arvesta, et planeeritud õpirändeid võidakse ka muuta või tühistada Rakvere Ametikoolist sõltumatutel asjaoludel.

KANDIDEERIMISEKS esita hiljemalt 18.12.2022 avaldus https://forms.office.com/r/BUExgRVEjQ

Ära unusta avaldusele lisada ingliskeelset fotoga CV-d. Tee CV juba enne avaldusevormi täitma asumist valmis, võid selleks kasutada näiteks Europassi formaati https://europa.eu/europass/en. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!

Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel 553 3879, katre@rak.ee

Erasmus+ õpiränne 2023 kevadel

2022/23 kevadpoolaastal on planeeritud järgmised õpiränded:

 • 06.03 -30.04.2023 Hispaanias Granadas: TK, K, PK, AL, TT, T, MT.
 • 16.04 - 13.05.2023  Itaalias, Leedus ja Lätis: LGA
 • Kevadel 2023 Poolas Poznanis: T, EV, EP
 • Kevadel 2023 Norras Lyngdalis: AL, EP

Loend õpirände sihtriikidest ja aegadest ei ole lõplik ja sõltub vastuvõtjate valmisolekust meie õpilaste praktikat korraldada.

Võid ka ise otsida endale praktikakoha välismaal. Kui oled leidnud vastuvõtja, anna sellest teada, kontrollime praktikabaasi sobivust ja valmisolekut õpirännet korraldada.

Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda ainult vanema kirjalikul loal.

Põhihariduse baasil õppima asunud peavad õppima vähemalt II kursusel; keskhariduse baasil õppima asunud I kursusel.

Kandideerida võivad ka vilistlased, õpirändes saab osaleda ühe aasta jooksul pärast kooli lõpetamist. Kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.

Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:

 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist õppetöösse, käitumist koolis ja kooliväliselt (õppevõlgnevusi ei tohi kindlasti olla ja pidev puudumine ning tundidesse hilinemine ei tule kandideerimisel kasuks)
 • inglise keele või sihtriigi keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust.

Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:

 • motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline, erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • aktiivne ja algatusvõimeline,
 • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ja oskab arvestada kaaslastega.

Erasmus+ programm katab reisi-, kindlustus- ja elamiskulud vastavalt sihtriigile ja õpirände pikkusele kehtestatus eelarve ulatuses.

Arvesta, et:

 • Pead olema valmis mitu nädalat iseseisvalt välisriigis elama, õppima ja töötama.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavates infotundides, mis toimuvad pärast õppetunde.
 • Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
 • Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

Kui oled viimasel kursusel, mõtle hästi läbi, kuidas õpiränne võib mõjutada sinu kooli lõpetamiseks vajalike eksamite sooritamist.

Palun arvesta, et osa riikide puhul on tegemist nö topeltkandideerimisega, kus õpirände toimumise peab kinnitama ka vastuvõttev partner välisriigis: alles vastuvõtva partneri kinnituse saanud õppurid saavad õpirändama minna. Arvesta, et planeeritud õpirändeid võidakse ka muuta või tühistada Rakvere Ametikoolist sõltumatutel asjaoludel.

KANDIDEERIMISEKS esita hiljemalt 18.12.2022 avaldus https://forms.office.com/r/BUExgRVEjQ

Ära unusta avaldusele lisada ingliskeelset fotoga CV-d. Tee CV juba enne avaldusevormi täitma asumist valmis, võid selleks kasutada näiteks Europassi formaati https://europa.eu/europass/en. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!

Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel 553 3879, katre@rak.ee