Automaaler

Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Auto välimus sõltub paljuski automaalri tööst - tema valmistab ette pinna (puhastamine, pahteldamine, kruntimine, pahtli ja krundi lihvimine, pindade katmine). Automaalri töö hulka kuulub detailide ja ka terve auto värvimine, aga suurema osa automaalri tööst moodustab pindade ettevalmistustööd värvimiseks. Vajadusel ka lõppviimistlustööd (pindade poleerimine, vahatamine, jne.). Samuti kuulub automaalri tegevusse plastdetailide remont ja värvimine.

NB! Automaalri töökeskkonnas puutud kokku erinevate kemikaalide ja pahtlitolmuga – allergikutele eriala ei sobi.

Värvimise teenused turul on suhteliselt kallid, sellest tulenevalt on ka automaalri töötasud reeglina kõrged. Vajalik on tehniline taip, füüsiline vastupidavus, terav silm ja valmisolek töötada meeskonnas. Automaaler järgib töö tegemisel  tehnoloogilisi juhendeid, korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Töötamisel järgib keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse  ja  töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale säästlikult. Tänapäeva automaaler kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti ja inglise keeles. 

Eriala eeldab häid teadmisi ja oskusi keemiaskunstiõpetuses ja matemaatikas(protsent).

Automaalri õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 60p):

  • Vastuvõtuvestluse tulemusest (max 20p). Kandidaat räägib endast, erialavaliku põhjustest, huvialadest, õpiharjumustest, tulevikuplaanidest. Hinnatakse suulist eneseväljendusoskust ja kandidaadi ettevalmistust vestluseks (kooli kodulehel eriala ja kooliga tutvumine).
  • Keemia, matemaatika ja kunstiõpetuse hinnete keskmine (max 30p).
  • Testi tulemusest (max 10p). Testis on ülesanded keemia ja matemaatika kohta. Hinnatakse loogilist mõtlemist ja ainealaseid teadmisi.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema isiklikud:

  • Erialale vastav tööriietus
  • Turvajalatsid
  • Peakate
  • Värvimismask

Valdkonna palgainfo

Tutvu õppekavaga

Язык
Эстонский
Поле: 
Auto
Kontaktid: 
Contact title: 
Kandideerimine & lisainfo
Номер телефона: 
+372 329 5030
Адрес: 
Piiri 8, Rakvere
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
2