fbpx

Puitkonstruktsioonide ehitaja

Puitkonstruktsioonide ehitaja

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Ehitus ja tsiviirajatised

Õppekava ja rakenduskava

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

Puitkonstruktsioonide ehitaja ehitab ja paigaldab kvaliteedinõuete kohaselt puitmaterjalist kande- ja kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente (uksed, aknad trepid jne), järgides projektdokumentatsiooni, asjakohaseid tööjuhiseid ja materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid. Lisaks ehitab ja püstitab juhendamisel tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest puitmaju, järgides projektdokumentatsiooni ja etteantud kvaliteedinõudeid.
Ta järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Eriala juures on tähtis  hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub püstijalu ning lisaks sisetingimustele ka välistingimustes. Vajalik on hea nägemine ja kõrgusetaluvus. Eeldatavad isikuomadused on kannatlikkus, täpsus ja hoolikus.

Õppetöö toimub kooli kaasaegsetes klassiruumides ja praktikabaasides, praktikaettevõteteks on ehitusettevõtted Lääne-Virumaalt ja ka teistest maakondadest.

Edasiõppimise võimalus:

Edukal kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrghariduses.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Pöörduge Eesti Töötukassa karjäärinõustaja poole.  Toetust makstakse ainult siis, kui taotlete toetust enne õpingute alustamist. 

Õppekava ja rakenduskava 

Kontaktisik: Hanno Jõe
Hanno.Joe[ätt]rak.ee