fbpx

Puidupingioperaator

Puidupingioperaator

3. taseme esmaõpe, õppemaht 60 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 1 aasta

Õppekavarühm:

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Nõuded alustamiseks:

Õpingute alustamiseks ei nõuta põhihariduse olemasolu.

Eriala lühitutvustus:

Puidupingioperaator oskab kasutada saag-, frees-, höövel-, puur- ja lihvpinke puidu masintöötlemisel. Puidupingioperaator leiab tööd mööbli, palkmajade jm puidutoodete valmistamisega tegelevas ettevõttes.

Erialal õpitakse ka joonestamist, puidu töötlemist elektriliste käsitööriistadega ning mööbli- ja puitdetailide pealistamist.

Puidupingioperaator tunneb puidutööseadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, detailide töötlemise viise. Ta tunneb kasutatavate materjalide omadusi ja mõistab toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Ta oskab lugeda tööjooniseid, seadistada põhilisi puidutöötlemise pinke vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning töödelda erinevaid puitdetaile

Õppetööks on koolil kaasaegsed klassiruumid ja seadmed. Praktika toimub peamiselt Lääne-Virumaa, aga ka teiste maakondade puiduvaldkonna ettevõtetes.

Kutsekvalifikatsioonieksam:
Puidupingioperaator, tase 3

Edasiõppimise võimalus:
Põhihariduse olemasolul on võimalik jätkata tisler, tase 4 õppekaval.(l)ink

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Tõnu.Suurkaev
Tonu.Suurkae[ätt]rak.ee