fbpx

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Toiduainete töötlemine

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid (tõendatatkse eelnevalt)

Eriala lühitutvustus:

Pagar-kondiiter töötab ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja kondiitritooteid. Töö eeldab soovi valmistada kvaliteetseid pagari (leivad, saiad, väikesaiad)- ja kondiitritooteid (tordid, koogid, valikpagaritooted, küpsised jm).

Tööülesanneteks on toorainete vastuvõtmine, ladustamine ja ettevalmistamine; retsepti järgi taina valmistamine, vormimine, kergitamine, küpsetamine; valmistoodete pakendamine, ladustamine ja väljastamine.

Kondiiter valmistab ka täidiseid, katteid ja kaunistusi; tegeleb toodete kokkupanemise, kaunistamise ja viimistlemisega. Kondiitri töö on suures osas käsitöö, mis eeldab käte osavust, loovust ja ilumeelt.

Pagar-kondiitri amet eeldab oskust jaotada oma tähelepanu üheaegselt mitmele töölõigule ning kiiret  reageerimist. Töö on füüsiliselt raske, eeldab head tervist ja vastupidavust ning valmisolekut töötada öisel ajal.

Koolil on kaasaegsed profiseadmetega varustatud õppeköögid  ning praktika sooritatakse nii Lääne-Virumaa kui ka teiste maakondade pagari- ja kondiitritooteid pakkuvates ettevõtetes.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Pagar/ kondiiter tase 4

Õppekava ja rakenduskava