Õppetöö

Koolielu korraldamise aluseks on õppekorralduseeskiri ja õpilaste sisekorraeeskiri. Nendes on lahti kirjutatud kõige olulisemad kokkulepped õpilaste ja kooli personali vahel. Eraldi eeskiri on kehtestatud kooli arvutiklasside kasutamiseks.

Õppetöö põhineb õppekaval. Seal on kirjas õppeainete loetelu koos mahu ja sisu üldiseloomustusega, nõuded õpingute alustamiseks ja kooli lõpetamiseks.

Hindamine toimub hindamise korra (õppekorralduseeskiri, lisa 4) järgi. Õppekasvatustöö küsimusi lahendab koolis õppekomisjon.

Õppetöögraafikus on kirjas õppeaasta jaotus. Alates septembrist 2017  koosneb õppeaasta kahest ajalisest moodulist, kusjuures ühe mooduli pikkus on  20 nädalat. Koolivaheaegasid on kaks – talvine ja suvine.

Koolitus: digioskus õpilaselt õpetajale

Tundide ajad

1-2. tund 08.15 – 09.45
3-4. tund 10.00 – 11.30
5-6. tund 11.45 -
Söögivahetund alates 12.00,
vastavalt eeltoodud graafikule
5-6. tund  – 13.45
7-8. tund 14.00 – 15.30
9-10. tund 15.45 - 17.15
11-12. tund 17.20 - 18.50
13-14. tund 18.55 - 20.25

Lõuna ajad

12:00-12:30 A122; A230; A229; A228; A227; A220; A217
12:15-12:45 A212; A210; A202; A203; A204; A206; A207; A208
12:30-13:00 A303; A304; A305; A310; A311; A312; A314; A316; A317; A318; A326; A330
12:45-13:15 B-korpuse klassid ja teise vahetuse praktikandid
13:00-13:30 kehaline kasvatus ja esimese vahetuse praktikandid