fbpx

Õppetöö

Koolielu korraldamise aluseks on õppekorralduseeskiri ja õpilaste sisekorraeeskiri. Nendes on lahti kirjutatud kõige olulisemad kokkulepped õpilaste ja kooli personali vahel. Eraldi eeskiri on kehtestatud kooli arvutiklasside kasutamiseks.

Õppetöö põhineb õppekaval. Seal on kirjas õppeainete loetelu koos mahu ja sisu üldiseloomustusega, nõuded õpingute alustamiseks ja kooli lõpetamiseks.

Hindamine toimub hindamise korra (õppekorralduseeskiri, lisa 4) järgi. Õppekasvatustöö küsimusi lahendab koolis õppekomisjon.

Õppetöögraafikus on kirjas õppeaasta jaotus. Alates septembrist 2017  koosneb õppeaasta kahest ajalisest moodulist, kusjuures ühe mooduli pikkus on  20 nädalat. Koolivaheaegasid on kaks – talvine ja suvine. Õppeaasta 2019/2020 jaotuse leiad siit.

Koolitus: digioskus õpilaselt õpetajale

Tundide ajad!

Õppeaasta  2018/2019

1-2. tund              08.30 – 10.00

3-4. tund              10.15 – 11.45

5-6. tund              12.00 - 14.00

Söögivahetund alates kell 12.00 vastavalt graafikule ( Vt täpsemalt lõuna ajad))

7-8. tund              14.10 – 15.40

9-10. tund            15.45 - 17.15

11-12. tund           17.20 - 18.50

13-14. tund          18.55 - 20.25

 

Lõunasöögi ajad alates 03.09.2018

Rakveres

Kell 12:00-12:30A122; A230; A229; A228; A227; A220; A217

Kell 12:15-12:45 A212; A210; A202; A203; A204; A206; A207; A208

Kell 12:30-13:00 A303; A304; A305; A310; A311; A312; A314; A316; A317; A318; A326; A330

Kell 12:45-13:15 B-korpuse klassid ja teise vahetuse praktikandid

Kell 13:00-13:30 kehaline kasvatus ja esimese vahetuse praktikandid

Väike-Maarja õppekoht

Kell 11.40-12.00 Väike-Maarja Gümnaasiumi sööklas