Õppetöö

Koolielu korraldamise aluseks on õppekorralduseeskiri ja õpilaste sisekorraeeskiri. Nendes on lahti kirjutatud kõige olulisemad kokkulepped õpilaste ja kooli personali vahel. Eraldi eeskiri on kehtestatud kooli arvutiklasside kasutamiseks.

Õppetöö põhineb õppekaval. Seal on kirjas õppeainete loetelu koos mahu ja sisu üldiseloomustusega, nõuded õpingute alustamiseks ja kooli lõpetamiseks.

Hindamine toimub hindamise korra (õppekorralduseeskiri, lisa 4) järgi. Õppekasvatustöö küsimusi lahendab koolis õppekomisjon.

Õppetöögraafikus on kirjas õppeaasta jaotus. Alates septembrist 2017  koosneb õppeaasta kahest ajalisest moodulist, kusjuures ühe mooduli pikkus on  20 nädalat. Koolivaheaegasid on kaks – talvine ja suvine. Õppeaasta 2018/2019 jaotuse leiad siit.

Koolitus: digioskus õpilaselt õpetajale

Muudatused tundide ja lõunasöögi aegades!

Alates 26.märtsist 2018

1-2. tund             08.15 – 09.45

3-4. tund             10.00 – 11.30

5-6. tund             11.45 -

Söögivahetund alates kell 11.45 vastavalt graafikule

5-6. tund            – 13.45

7-8. tund             13.50 – 15.20

9-10. tund               15.25-16.55

11-12. tund               17.00-18.30

13-14. tund               18.35-20.05

Lõunasöögi ajad alates 26.märtsist

Kell 11.30 õppegrupid, kelle koolipäev lõpeb 11.30  ja kehaline kasvatus.

Kell 11:45-12:15 B-korpuse klassid ja kooli praktikal osalejad;

Kell 12:20-12:50 A 107; A122; A230; A229; A228; A227; A220; A217; A212; A210; A202; A203; A204; A206; A207; A208;A303; A304; A305; A310; A311; A312; A314; A316; A317; A318; A326; A330