Õpetaja ettevõttesse ja praktik kooli

Meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine

Projekti nimi: „Õpetaja ettevõttesse ja praktik kooli“

Projekti toimumise aeg: 01.08.2017-31.07.2019

Projekti eesmärk: tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel. Projekti toetatav tegevus on tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine, õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures ja praktikute kaasamine õppetöösse;

Projekti käigus tehakse ettevõtetega koostööd õpetajate stažeerimiseks, valdkonnapõhiste teadmiste täiendamiseks ning praktikute kaasamiseks õppetöösse. Praktikute kaasamisega luuakse nii õpilastele kui õpetajatele vahetu võimalus täiendada teadmisi ning oskusi vastavalt ettevõtete parimale praktikale. Projektitulemusena saadakse kaasaegseid teadmisi ettevõtete tehnoloogia, tehnika ja tööjõuturu ootuste koel_sotsiaalfond_vertikaalnehta, et pakkuda õpilastele parimat võimalikku ettevalmistust tööjõuturule sisenemiseks.